OnderwijsAdvies > ... > Taal > Meertaligheid
Meertaligheid

Voor wie

Voor leidsters en pedagogisch medewerkers die met meertaligheid te maken hebben

Inhoud

Steeds vaker wordt u geconfronteerd met meertalige kinderen. De achtergronden en omstandigheden waarin deze kinderen verkeren variëren in sterke mate.

Er kan sprake zijn van:

 • nieuwkomers, kinderen die nog nooit met het Nederlands in aanraking zijn geweest
 • kinderen die een meertalige achtergrond hebben en het Nederlands nog niet of onvoldoende beheersen, maar wel al langer in Nederland zijn
 • kinderen waarbij de (meer)talige ontwikkeling stagneert door kindfactoren.

Om het onderwijsproces goed te laten verlopen is het van belang al deze factoren mee te wegen in de begeleiding. De meertaligsheidsdeskundigen van OnderwijsAdvies ondersteunen u daarbij graag!

In alle omstandigheden geldt dat kennis van de leidster over meertalige ontwikkeling positief bijdraagt aan het onderwijs aan deze leerlingen. 

Aanbod op maat
Omdat de achtergrond van de meertalige leerling en de omstandigheden in het onderwijs zo verschillend zijn, is het van belang dat er maatwerk wordt geleverd. Hieronder vindt u het aanbod waarover we graag met u in gesprek gaan:

Wat brengt het op als u gebruik maakt van ons aanbod? 

 • Visie: Door middel van teamtrainingen ontstaat er uniformiteit in het beleid van de PSZ/het KDV met betrekking tot  meertaligheid.
 • KennisU krijgt theoretische achtergrondinformatie over meertalige (taal)ontwikkeling. Ook ontwikkelt u vaardigheden over hoe deze kinderen binnen het onderwijsprogramma begeleid kunnen worden.
 • Inzicht: Stagnerende ouder- en kindfactoren worden in kaart gebracht.
 • OuderbetrokkenheidOndersteuning van meertalige ouders middels ouderbijeenkomsten. 

Ons aanbod bestaat uit:

 • Basis- en verdiepingsmodule meertaligheid voor teams
 • Anamnese en intake
 • Taalonderzoek leerling en/of verwijzing voor gespecialiseerde hulp
 • Begeleiding van Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Trainingen op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden