Taal

De taalontwikkeling bestaat uit het begrijpen (passief taalgebruik) en spreken van taal (actief taalgebruik). Kinderen begrijpen meer woorden dan ze spreken. Hoe stimuleer je de taalontwikkeling op de juiste manier?