OnderwijsAdvies > ... > ZaaiGoed > ZaaiGoed trainingen

Goed zaaien leidt tot betere samenwerking

Training

ZaaiGoed biedt verschillende traingen (zie hieronder). Maar om zaaigoed in de hele organisatie in te bedden moet het team ongeveer 2 jaar uittrekken. Zo'n traject bestaat uit de volgende onderdelen: Het bestaat uit de volgende onderdelen:

Optioneel bieden we individuele coaching. Dit kan interessant zijn wanneer medewerkers merken dat ze vastlopen in bepaalde denk- of gedragspatronen waardoor het werk niet meer leidt tot plezier en vervulling.