OnderwijsAdvies > ... > Sociaal klimaat > ZaaiGoed
ZaaiGoed

Voor wie

Voor scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus, peuterspeelzalen en ouders die op zoek zijn naar een positief opvoedklimaat. Medewerkers, kinderen en ouders worden meegenomen aan de hand van een onderscheidende methode om met elkaar preventief een veilig klimaat neer te zetten.

Voortdurende aandacht om hoe om te gaan met jezelf en elkaar in plaats van alleen bij pesten.

Inhoud

ZaaiGoed is een programma dat bijdraagt aan:

 • Een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar voor emotionele veiligheid en sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gelijkwaardige communicatie door een gemeenschappelijke taal
 • een preventief, positief (opvoed)klimaat
 • persoonlijke ontwikkeling van opvoeder
 • zorgvuldige communicatie richting ouders

Brede implementatie door:

 • trainingen voor de medewerkers (introductie, basis, verdieping)
 • lessen en (spel) materialen voor de kinderen (0- 12 jaar, alle groepen van het basisonderwijs)
 • aansluitende bijeenkomsten voor ouders (introductie, basistraining, verdieping)

Zeer praktische toepassing door middel van:

 • werkinstructies
 • activiteiten
 • liedjes
 • verhalen

Deze zorgen voor een langdurige borging binnen de organisatie waardoor het geleerde ook tot uiting en bloei kan komen in de praktijk.

Het implementatietraject bevat een eerste en een twee jaar waarna verdere borging door de organisatie zelf voortgezet kan worden. 

Ga direct naar de ZaaiGoed trainingen

Ga direct naar ZaaiGoed materialen

Uitgangspunten

De visie van het ZaaiGoed laat zich kort samenvatten door het zinnetje:

wat je zaait is wat je oogst.

Het kind pikt immers van alles van zijn opvoeders op. Opvoeden is niet iets wat alleen ouders doen, iedereen die regelmatig met kinderen omgaat draagt eraan bij.
ZaaiGoed maakt opvoeders bewust van hun belangrijke rol en invloed bij de vorming van kinderen.

In wezen zenden we voortdurend boodschappen richting het kind. Boodschappen over wat hoort en wat niet, wat mag en wat niet, over hoe we met emoties, grenzen en elkaar omgaan, enzovoort. Je kunt de boodschappen zien als zaadjes die je bij het kind zaait. En wat je zaait, is wat je oogst.

28 Positieve boodschappen en 4 aansprekende personages voor alle leeftijden

De samenhang binnen het ZaaiGoed geeft de opvoeder een helder en praktisch kader over de vormingsprocessen bij kinderen.  

Doordat dit dezelfde processen zijn als bij volwassenen krijgt de opvoeder meteen een kijkje in hun eigen vorming. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijk taal. Kinderen en opvoeders krijgen tools in handen om zelf invloed te hebben op de processen die in hunzelf en bij anderen spelen.
Er zijn vier personages in het leven geroepen om dit leerproces toegankelijk te maken. Ze zijn multicultureel en er is een peutervariant voor 0 – 4 jaar en een grote variant voor 4- 8 jaar.

Kinderen leren op verschillende manieren. Daarom heeft de methode verschillende leerstijlen in zich, gebaseerd op taal en ondersteund met gebaren, visuele vormgeving, (hulp)materialen, spellen en activiteiten.

ZaaiGoed kun je horen, zien, voelen en doen waardoor je het spelenderwijs en in de praktijk eigen maakt.

 • Het ZaaiGoed van Tess: Bewust Zijn:  helpt kinderen bewust te worden van wie ze zijn.
 • Het ZaaiGoed van Mo: Bewust Legen: helpt kinderen bewust te worden dat ze een bak hebben waar alle ervaringen in komen en die ze kunnen legen.
 • Het ZaaiGoed van Max: Bewust Ontvangen: helpt kinderen bewust te worden dat ze de wereld door een brilletje ontvangen en daar zelf invloed op hebben.
 • Het ZaaiGoed van Kate: Bewust Vullen: helpt kinderen bewust te worden dat ze hun eigen bak positief kunnen vullen en zo bij kunnen dragen aan hun eigen kracht.

 Voorbeelden van ZaaiGoed:

 • “Ken je filters”, zodat kinderen bewust worden dat ze de wereld waarnemen door een brilletje en iedereen de werkelijk op z`n eigen manier 'ziet'.
 • “Ken je bak”, om kinderen bewust te maken van je persoonlijke bak. Daarin zit jouw unieke bagage. Alle positieve en negatieve ervaringen tot nu toe die je hebben gevormd tot wie je bent. Maar ook zitten daarin de ervaringen die maken dat je je nu voelt zoals je je voelt, zoals bijvoorbeeld wanneer de bak overstroomt en je boos bent of moet huilen.
 • “Maak ruimte voor anderen”, zodat kinderen leren rekening te houden met anderen vanuit hun eigen ervaringen.
 • “Blijf bij jezelf”, zodat kinderen gestimuleerd worden vanuit IK en het eigen gevoel te praten, in plaats van veroordelend en verwijtend naar anderen.
 • "Ken je grenzen", zodat kinderen leren dat er grenzen zijn in de wereld waarin ze leven. Ook leert dit ZaaiGoed dat ze zelf grenzen hebben, dat ze die mogen uiten en op welke manier dat kan.

Doordat zowel kinderen als opvoeder met het ZaaiGoed aan de slag kunnen, ontstaat een gemeenschappelijke taal waarin je elkaar begrijpt. De methode heeft dan ook niet alleen invloed op de kinderen, maar biedt ook veel handvatten voor de medewerkers persoonlijk en onderling op het werk. Het raakt medewerkers weer in hun intrinsieke motivatie om met kinderen te werken.

Deze unieke methode slaat een brug tussen wat we uit de wetenschap weten en hoe toe te passen in de praktijk. ZaaiGoed is dan ook theoretisch onderbouwd door studenten van de universiteit van Utrecht. 

Prijs

Op aanvraag