Kwink

Kwink is een splinternieuwe, online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Onder andere vanuit de principes van PBS (Positive Behaviour Support).

Waarom Kwink?

  • Voor groep 1 t/m 8 van de basisschool en
    voor voorschoolse opvang (kinderen tot 4 jaar) en BSO
  • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
  • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
  • Verhoogt de leeropbrengsten
  • Sluit aan bij passend onderwijs
  • Werkt handelingsgericht
  • Heeft als basis het ADI-model
  • Is leuk!

Kwink: wetenschappelijk onderbouwd
Dr. Kees van Overveld is inhoudelijk adviseur van Kwintessens. Hij bundelde zijn ervaring en kennis én bewezen wetenschappelijke inzichten in het boek ‘Groepsplan Gedrag, planmatig werken aan passend onderwijs’.
Internationaal onderzoek (www.casel.org) wijst uit dat een sterk ingevuld programma voor sociaal-emotioneel leren (SEL) in combinatie met goed klassenmanagement, ook tot hogere scores leidt voor taal, lezen en rekenen.

Meer weten?