OnderwijsAdvies > ... > Sociaal klimaat > De kleine kapitein. hoe stimuleert u zelfsturing?
De kleine kapitein. hoe stimuleert u zelfsturing?

Voor wie

Pedagogisch medewerkers (PSZ/ KDV) en onderbouwleraren (PO).

Inhoud

Zelfsturing goed voor de sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling
Iedereen kent ze wel, kinderen die niet op hun stoel kunnen blijven zitten, niet op hun beurt kunnen wachten of juist moeite hebben met de wisseling van activiteiten. In wisselende situaties wordt van kinderen steeds ander gedrag verwacht. Dat voortdurend moeten schakelen doet een sterk beroep op de zelfsturing van kinderen.

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen tonen aan dat goed ontwikkelde zelfsturing een ideale bodem vormt voor sociaal - emotionele en cognitieve ontwikkeling. Jonge kinderen met een goede zelfsturing kunnen beter vriendjes maken, omgaan met teleurstellingen, dingen die ze van te voren hebben bedacht goed uitvoeren, langere tijd geconcentreerd de aandacht vasthouden en zich minder af laten leiden door allerlei prikkels. Er zijn ook effecten op langere termijn, zoals betere schoolprestaties.

Wat verstaan we onder zelfsturing?
Bij zelfsturing ligt het accent op de aansturing door het kind zelf en inzicht in het eigen handelen, zodat het kind 'eigenaar’ wordt van zijn eigen gedrag. Als een kleine kapitein neemt het kind zelf het roer in handen en geeft richting aan zijn eigen handelen. Zelfsturing is belangrijk omdat het een rol speelt bij alles wat je doet. Daarbij is het een voorwaarde om dingen te kunnen leren.

Hoe kunt u zelfsturing leren?
Zelfsturing is niet aangeboren maar wordt aangeleerd. Spel, en vooral sociaal spel en rollenspel, is een primaire bron van zelfregulatie. Het zelf plannen van het spel, kiezen van een rol, terugkijken op het spel en samen spelen vormen de basis. Kinderen leren zelfsturing altijd in samenhang met andere ontwikkelingsgebieden zoals de taal- en rekenontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling en sociaal- emotionele ontwikkeling.

Zelfsturing onderscheidt een drietal domeinen, ook wel executieve functies genoemd:

  1. Werkgeheugen (je aandacht kunnen richten en dingen kunnen onthouden)
  2. Impulscontrole (bepaalde dingen beter niet of niet meteen doen)
  3. Cognitieve flexibiliteit (soms je plan of je strategie kunnen veranderen).

Hierbij hoort ook het maken van keuzes, prioriteiten stellen, concentratie, probleem oplossen en reflecteren.

Training de Kleine Kapitein 

Sardes heeft ‘de Kleine Kapitein’ ontwikkeld, een basistraining van 4 bijeenkomsten.
Tijdens deze training leert u systematisch aandacht te besteden aan zelfsturing bij jonge kinderen. De training helpt hen hoe ze executieve functies en zelfsturing bij jonge kinderen kunnen stimuleren.
OnderwijsAdvies heeft een licentie om de trainingen te geven.

Heeft u interesse in deze training of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Inge van Brugge of Conny Reijgersberg

Prijs

Op aanvraag