OnderwijsAdvies > ... > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar > Voorlichting en training voor professionals en ouders

Voor wie
Ouders, leraren basisonderwijs en leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Inhoud

 • Signaleringstraining spraak- taalontwikkeling voor leidsters en pedagogisch medewerkers 0-4 jaar
  Deelnemers nemen kennis van de normale spraak- taalontwikkeling en leren aan de hand van een signaleringslijst problemen in de spraak- taalontwikkeling te signaleren. Aan de orde komt wat de minimum spreeknormen zijn. Deelnemers leren hoe de problemen gesignaleerd kunnen worden en wanneer u kinderen kunt aanmelden bij de logopedist. We gaan in op wat leidsters in de groep kunnen doen. Na afloop ontvangen de deelnemers signaleringslijsten en tips voor de begeleiding. Eén bijeenkomst van 2 uur.

  Resultaat
  Leidsters en pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van het verloop van de spraak- taalontwikkeling. Zij kunnen problemen op dit gebied signaleren en tijdig actie ondernemen. Hierdoor kunnen problemen in het leerproces op de basisschool worden voorkomen.

 • Verdiepingsscholing spraak- taalontwikkeling stimuleren op de groep, hoe doe je dat? Voor leidsters/pedagogisch medewerkers van kinderen 0-4 jaar
  Na het volgen van de signaleringscursus kunnen leidsters / pedagogisch medewerkers deelnemen aan deze verdiepingsscholing. De stappen in de normale spraak- taalontwikkeling worden herhaald. De verwerving van klanken, woorden en zinnen passend per leeftijd wordt besproken. De principes Volgen, Aanpassen en Toevoegen worden geleerd. Deelnemers krijgen inzicht in de samenhang tussen (voor)lezen en spraak- taalontwikkeling en de manier waarop je dit kunt doen. Daarnaast leer je hoe vragen effectief of juist belemmerend kunnen werken in gesprekken met peuters. Naast theoretische onderbouwing wordt gewerkt met beeldmateriaal en opdrachten om de praktische vaardigheden te oefenen. Eén bijeenkomst van 3 uur.

  Resultaat
  Deelnemers zijn in staat om hun kennis over het verloop van de spraak- taalontwikkeling om te zetten naar hun handelen. Zij weten hoe zij hun taalaanbod kunnen aanpassen aan de behoeften van het kind middels de principes Volgen, Aanpassen en Toevoegen.

 • Aanbod Meertaligheid 0-12 jarigen (link naar aanbod)
  Leraren krijgen informatie over meertaligheid. Het verloop van de tweede taalverwerving en het signaleren van achterstanden komt aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan begeleiding van de leerling binnen de groep.

  Resultaat
  Leraren (her)kennen de stappen in de tweede taalverwerving. Zij kunnen achterstanden signaleren en tijdig verwijzen voor nadere diagnostiek.

Contact
Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met een van de teamleiders logopedie. 

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden