OnderwijsAdvies > ... > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar > Participatie binnen het CJG en /of consultatiebureau in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg

Voor wie
Ouders, wijkverpleegkundigen en jeugdartsen van kinderen tussen 0 – 6 jaar.

Inhoud

Het logopedisch spreekuur op het consultatiebureau
Kinderen van 0 tot 4 jaar met verdenking van problemen op het gebied van de spraaktaalontwikkeling of voedingsproblemen worden door de jeugdars of verpleegkundigen verwezen naar het logopedisch spreekuur voor de eerste fase diagnostiek. De logopedist kijkt naar de spraak- taalontwikkeling of voedingsproblemen. De bevindingen, adviezen en eventuele vervolg worden met ouders besproken en middels een verslag terug gekoppeld aan de jeugdarts. Dit spreekuur vindt plaats op verschillende locaties.

Het logopedisch inloopspreekuur
Het is ook mogelijk om zonder verwijzing binnen te lopen tijdens een van de inloopspreekuren.

Tijdens deze inloopochtend heeft de logopedist ongeveer 10 minuten de tijd om vragen te beantwoorden. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor korte vragen over kinderen van 0 tot 6 jaar. Deze worden gehouden in Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. 

Resultaat
Problemen in de mondmotorische en spraak- taalontwikkeling worden vroegtijdig gediagnosticeerd. Vroegtijdig signaleren, diagnosticeren en behandelen van deze problemen kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen.

Contact
Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met een van de teamleiders  logopedie. 

Contactpersoon

Jessica Spaargaren

Teamleider logopedie Hoofddorp