OnderwijsAdvies > ... > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar > Ouderparticipatie bij de taalstimulering van kinderen

Is uw kind tussen de 0 en 4 jaar? En wilt u leren hoe u de taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren? Meld u dan aan voor de bijeenkomsten die de logopedisten van OnderwijsAdvies organiseren!

Voor wie
Ouders van kinderen tussen 0 en 6 jaar

Inhoud

TOLK voor taalontwikkeling
De logopedisten van Onderwijs Advies organiseren bijeenkomsten voor ouders. Zij maken hierbij gebruik van de methode TOLK voor taalontwikkeling.

Tijdens 3 bijeenkomsten van anderhalf uur, laat TOLK ouders van jonge kinderen (0-6 jaar) zien en horen hoe ouders op een goede manier in gesprek kunnen gaan met hun kind.  Aan de hand van alledaagse videobeelden gaan we met ouders in gesprek met behulp van kijkvragen. De thema’s sluiten aan bij wat dagelijks thuis en op school aan de orde is.

Deze TOLK bijeenkomsten worden op verschillende locaties in de Haarlemmermeer gegeven. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Geïnteresseerde ouders kunnen zich bij voorkeur opgeven via mail: logopediehoofddorp@onderwijsadvies.nl

Resultaat
Ouders weten hoe ze in het dagelijks leven de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Als ouders bij alles wat zij doen met hun kinderen veel en op een goede manier praten, dan ontwikkelt de taal zich beter. Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor succes op school. Het is niet van belang in welke taal ouders met hun kinderen praten. Met een goed ontwikkelde moedertaal wordt het leren van een tweede taal positief beinvloed.

Contact
Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met een van de teamleiders logopedie. 

DOWNLOAD DE FOLDER 'TAALSTIMULEREN KUN JE LEREN'

 

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden