OnderwijsAdvies > ... > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar > Aanbod meertaligheid in het onderwijs 1-12 jaar

Voor wie
Ouders, leidsters en leerkrachten van meertalige kinderen van 0-12 jaar

Inhoud


Voorschool, vve / cb 
Bij twijfel aan het verloop van de tweede taalverwerving, kunnen kinderen aangemeld worden. De logopedist komt voor een observatie en anamnesegesprek met ouders. De logopedist bespreekt de bevindingen van de observatie en adviseert ouders en betrokkenen van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf/consultatiebureau.

Basisonderwijs
Leerlingen in het basisonderwijs kunnen aangemeld worden voor onderzoek, om inzicht te krijgen in het verloop van de tweede taalverwerving. Ook wordt er een uitgebreid anamnesegesprek gevoerd met ouders. N.a.v. onderzoek worden de leerkracht en ouders geadviseerd.

Betrokkenen binnen het basisonderwijs kunnen deelnemen aan de cursus Meertaligheid.

Schakelklas
De logopedisten van OA zijn verbonden aan de Schakelklas. Leerlingen op de Schakelklas zijn korter dan een jaar in Nederland, hebben het Nederlands niet als moedertaal en kunnen minimaal in groep 3 geplaatst worden. Het onderwijs op de Schakelklas is erop gericht om kinderen in hoog tempo taalvaardig te maken, zodat zij na een jaar kunnen instromen in het regulier basisonderwijs. Door middel van onderzoek en begeleiding houdt de logopedist het verloop van de tweede taalverwerving nauwlettend in de gaten. Daarnaast ondersteunt de logopedist de leerkrachten en adviseert de ouders en is betrokken bij de intakegesprekken met de ouders om het niveau van de moedertaal ye bepalen.

Resultaat
Ouders, leidsters, leerkrachten en jeugdartsen krijgen informatie en adviezen over de spraak- taalontwikkeling van het meertalige kind. Men leert onderscheid maken tussen  een normaal of vertraagd verlopen tweede taalverwervingsproces.

Hierdoor kunnen leerachterstanden en problemen in de communicatie worden voorkomen.

Contact
Voor meer informatie over het aanbod op de verschillende locaties kunt u contact opnemen met een van de teamleiders  logopedie.

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden