OnderwijsAdvies > ... > Voorschool (PSZ/ KDV) > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar
Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar

Voor wie

In opdracht van de diverse gemeenten voert OnderwijsAdvies preventieve logopedie uit. Het aanbod bestaat uit diverse activiteiten. 

Inhoud

Preventieve logopedie
Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van spraak en taalproblematiek kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen. Preventieve logopedie bij OnderwijsAdvies richt zich daarom op de voor- en vroegschoolse periode.  

  1. Eerste-fase diagnostiek op het consultatiebureau in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg
  2. Observaties van kinderen in de Kinderopvang 0-4 jaar (VVE)
  3. Inloopspreekuren op cb en kinderopvang voor ouders en pedagogisch medewerkers
  4. Screening, consultaties of onderzoeken op de basisschool
  5. Bevordering van ouderparticipatie bij de taalstimulering van kinderen
  6. Trainingen/coaching van professionals van het cb, de kinderopvang, het onderwijs en de ouders  

*Heeft u meertalige kinderen/vluchtelingen op uw school of kinderopvang instelling? Kijk dan hieronder bij gerelateerde diensten.

Het team logopedisten heeft een brede expertise op de verschillende deelgebieden van de logopedie. Voor meer informatie over de diverse logopedische aandachtsgebieden kunt u terecht op de website van de NVLF

Locaties
OnderwijsAdvies huisvest op 2 van haar locaties een afdeling logopedie, Leiden en Hoofddorp. De locatie Hoofddorp voert de activiteiten uit in opdracht van de gemeenten: in Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede en Ouder-Amstel. De locatie Leiden in de gemeente Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten.

De werkzaamheden van beide locaties kunnen enigszins verschillen, dit is al naar gelang de vraag en afspraken die er per locatie gemaakt zijn met de gemeenten. Ook zijn er per regio verschillende afspraken over het inzetten van extra uren logopedie op contractbasis. Bij de teamleiders van beide locaties kunnen u informeren naar de diverse mogelijkheden.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden