OnderwijsAdvies > ... > Voorschool (PSZ/ KDV) > Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar
Preventieve logopedie 0 tot 4 jaar

Voor wie

Kinderopvangorganisaties, gemeentes en GGD'en.

Inhoud

Preventieve logopedie
Vroegtijdig signaleren en diagnosticeren van spraak en taalproblematiek kan stagnatie van het leerproces in het basisonderwijs voorkomen. Preventieve logopedie bij OnderwijsAdvies richt zich daarom op de voor- en vroegschoolse periode.  

  1. Eerste-fase diagnostiek op het consultatiebureau in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg
  2. Observaties van kinderen in de Kinderopvang 0-4 jaar (VVE)
  3. Inloopspreekuren op consultatiebureau en kinderopvang voor ouders en pedagogisch medewerkers
  4. Bevordering van ouderparticipatie bij de taalstimulering van kinderen
  5. Trainingen/coaching van professionals van het cb, de kinderopvang, het onderwijs en de ouders  

*Heeft u meertalige kinderen/vluchtelingen op uw school of kinderopvang instelling? Kijk dan hieronder bij gerelateerde diensten.

Het team logopedisten heeft een brede expertise op de verschillende deelgebieden van de logopedie. Voor meer informatie over de diverse logopedische aandachtsgebieden kunt u terecht op de website van de NVLF

Locaties
OnderwijsAdvies huisvest op 2 van haar locaties een afdeling logopedie, Leiden en Hoofddorp. De locatie Hoofddorp voert de activiteiten uit in de regio Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Heemstede en Ouder-Amstel. De locatie Leiden in de gemeente Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten.

De teamleiders van beide locaties kunnen u informeren over de diverse mogelijkheden.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden

Contactpersoon

Karin Adema

Teamleider logopedie Hoofddorp