OnderwijsAdvies > ... > Voortgezet Onderwijs > Zo werken wij
Zo werken wij

Benieuwd naar onze werkwijze in het VO? Lees meer of neem contact op met een school ter referentie.

Wij geloven dat: 

 • Scholen waar leraren mede-eigenaar zijn van de missie & visie van de school en gebruikmaken van elkaars kennis en vaardigheden, hogere resultaten halen.
 • Op scholen waar leraren als een team samenwerken om doelen te halen, er met plezier gewerkt wordt. Dit draagt bij aan betere resultaten bij leerlingen.
 • Gedifferentieerd lesgeven noodzakelijk is voor het halen van hogere opbrengsten. Activerende werkvormen zijn daarbij onmisbaar.
 • Constructief samenwerken met ouders en leerlingen nodig is om tot optimale schoolresultaten te komen. Dit vraagt goede communicatie.
 • Leraren en leerlingen samen verantwoordelijk zijn voor de schoolprestaties.
 • Leerlingen het beste leren als ze door hun leraren 'gezien' worden. 

Onze aanpak:

schema hoe gaan wij te werk

Wij adviseren en begeleiden bij trajecten gericht op:

 • verhogen van opbrengsten,
 • gedifferentieerd lesgeven en activerende leervormen in de klas,
 • handelingsgericht werken in het kader van passend onderwijs,
 • communicatie met ouders, leerlingen en het team,
 • verbeteren van het pedagogisch klimaat (bijvoorbeeld aanpakken pesten),
 • leerlingbegeleiding (dyslexie, gedrag, onderzoek & behandeling) en
 • ontwikkelen van een professionele cultuur.

Wat kunt u van onze experts verwachten?

Wij zijn betrokken professionals die

 • werken vanuit passie voor het onderwijs.
 • evidence based werken met producten als bijvoorbeeld Leren zichtbaar maken.
 • geloven dat wij alleen kwaliteit kunnen leveren als we goed afstemmen op doelen en doelgroep.
 • méér dan ervaren trainers zijn, omdat wij altijd met een brede blik naar onderwijs kijken.
 • ‘sparringpartner’ en ‘critical friend’ zijn.
 • met u meedenken over inhoud en strategie, maar ook over wat financieel haalbaar is.
 • ervan uitgaan dat onderwijsverbetering ‘samen leren’ én ‘inspireren’ is
 • resultaatgericht zijn en kwaliteit leveren.

  Wat levert samenwerking met OnderwijsAdvies op? 

 • De gewenste en afgesproken resultaten zijn bereikt.
 • U hebt aan OnderwijsAdvies een ‘critical friend’.
 • Leraren raken geïnspireerd en zetten dit om in de daadkracht. Dit leidt tot de gewenste verandering.

 Behoefte aan de mening van een collega?

Neem contact met ons op en wij brengen u graag in contact met scholen met wie al samenwerken. Zij kunnen u als beste vertellen wat onze meerwaarde is.