OnderwijsAdvies > ... > Voortgezet Onderwijs > Training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Voor wie

Leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers binnen PO en VO.

Inhoud

Niels komt vaak in conflict met klasgenoten en kan dan heftig reageren. Als zijn leraar de ruzies met hem nabespreekt, ziet Niels zijn eigen aandeel in het conflict niet. Niels is negen jaar en woont sinds anderhalf jaar bij pleegouders. Tot zijn vierde woonde hij bij zijn ouders. Hier werd hij verwaarloosd en was hij getuige van huiselijk geweld.

Souraya, een zevenjarig meisje van Marokkaanse afkomst, woont bij haar moeder en stiefvader. Haar ouders zijn gescheiden toen zij bijna twee jaar was. Gedurende deze eerste jaren was Souraya getuige van huiselijk geweld tussen haar ouders. Nu is er veel onenigheid over de bezoekregeling. In de klas komt Souraya nauwelijks tot zelfstandig werken. Ze lijkt te onrustig en chaotisch. Het liefst blijft ze in de buurt van de leraar, zelfs in de pauzes.

Deze training gaat over lesgeven aan kinderen zoals Niels en Souraya. Kinderen die op jonge leeftijd meerdere traumatische ervaringen hebben gehad en van wie de ouders om verschillende redenen niet in staat waren voldoende veiligheid en steun te bieden.

Chronische traumatisering
..ontstaat als kinderen vanaf zeer jonge leeftijd herhaaldelijk worden blootgesteld aan traumatische gebeurtenissen zoals oorlog, seksueel misbruik, verwaarlozing en/of huiselijk geweld. De gevolgen van chronische traumatisering zijn over het algemeen ernstig en vergaand omdat het de organisatie van de in ontwikkeling zijnde hersenen negatief beïnvloedt. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk op zichzelf en de ander vertrouwen en hebben o.a. moeite met het reguleren van hun emoties en hun gedrag.

Veel van deze kinderen groeien niet op in hun eigen gezin maar wonen een deel van hun jeugd in bijvoorbeeld een pleeggezin of een andere omgeving buiten een gezin, zoals in een opvang(kamp). Bij vluchtelingenkinderen zijn ouders ook vaak zelf getraumatiseerd.

Gedrag leerling vaak moeilijk te begrijpen
School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen is voor leraren vaak moeilijk te begrijpen en kan bij hen leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.

De training 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen' biedt leraren onmisbare informatie over de effecten van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun leerling in de klas. Hierdoor kunnen leraren de leerling beter helpen om te gaan met de gevolgen van trauma. De stress die deze leerling in de klas kan ervaren zal verminderen waardoor ze beter tot leren in staat zijn.

Leraren kunnen het verschil maken
Voor het herstel van chronische traumatisering is het van groot belang dat een kind herhaaldelijk nieuwe, herstellende ervaringen opdoet. De schoolsituatie biedt hierin goede mogelijkheden en daarom spelen leraren en begeleiders tevens een belangrijke rol in de behandeling van het kind. Leraren kunnen hiermee in het leven van getraumatiseerde kinderen een groot verschil maken. Terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken, omdat de training handreikingen geeft hoe hiermee persoonlijk om te gaan.

De training is opgebouwd uit de volgende 8 modules:

 • Verschillende soorten trauma
 • Trauma: oorzaken en reacties
 • Begrijpen van de effecten van trauma
 • De basis van traumasensitief lesgeven
 • Bieden van steun en veiligheid
 • Helpen met zelfregulatie
 • Samenwerken met ouders, hulpverleners en andere betrokkenen
 • Goed voor jezelf zorgen

Uw resultaat

De training zal uw kennis van trauma en de effecten ervan vergroten, zodat:

 • u het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkent én begrijpt; 
 • u beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kunt gaan;
 • u een actievere rol kunt spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
 • u steun kunt zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden bent over uw eigen werk;
 • kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

Boek
Deze training is opgezet in samenwerking met Leony Coppens (leonycoppens.nl). Leony is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van vroegkinderlijke traumatisering. De training is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van chronisch trauma. Deze inzichten zijn verwerkt in o.a. powerpointdia’s, casusbeschrijvingen en oefeningen. 
Het boek 'Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen' van Leony Coppens ontvangt u bij deze training (bij de prijs inbegrepen). Download de preview.

Data en locatie
Het is mogelijk om met een team of met een groep leraren/IB-ers/zorgcoördinatoren van een bestuur deel te nemen. Neem daarvoor contact op met Judith.

De training wordt gegeven door
OnderwijsAdvies in samenwerking met het Alphens Netwerk voor Kind- en Jeugdhulpverlening (AKJ-netwerk). De trainers komen zowel uit het onderwijs als de zorg: Judith de Vries (OnderwijsAdvies) en Anita de Jong (AKJ-netwerk).

Prijs

Op aanvraag

Onderzoek kinderen op posttraumatische stressstoornis

Kinderen in de jeugdzorg moeten standaard worden onderzocht op een posttraumatische stressstoornis. Nu gebeurt dat niet. Daardoor modderen kinderen soms lang door en ontwikkelen ze allerlei gedragsproblemen. Dit is onnodig, aldus psychologen, omdat ptss goed behandeld kan worden. (bron: Volkskrant juni '17)