OnderwijsAdvies > ... > Voortgezet Onderwijs > Onderzoek (dyslexie) leerlingen VO
Onderzoek (dyslexie) leerlingen VO

Voor wie

(Brugklas) leerlingen in het VO

Inhoud

Sommige leerlingen hebben hardnekkige problemen met taal en taalvaardigheden.
Ook met extra hulp blijft het moeilijk voor hen om foutloos en vlot te lezen en te spellen. In het voortgezet onderwijs komt dyslexie vaak tot uiting in problemen met Nederlands en/of de moderne vreemde talen.
Met het dyslexieonderzoek krijgt u duidelijkheid of er sprake is van dyslexie.

Om dyslexie te kunnen vaststellen wordt onderzoek gedaan naar:

  • De mate van achterstand bij het lezen en/of spellen;
  • De hardnekkigheid van de lees- en/of spellingsproblemen;
  • De mogelijke verklaring van lees- en/of spellingsproblemen.

Voor het stellen van de diagnose dyslexie hanteert OnderwijsAdvies de richtlijnen van de Stichting Dyslexie Nederland (2008).

 

Diagnose dyslexie: via een individueel of een groepsonderzoek

 

Individueel onderzoek - op maat
In dit onderzoek is er niet alleen aandacht voor het lezen en spellen, maar ook voor de verstandelijke capaciteiten, motivatie en gedrag om inzicht te krijgen welke handelingssuggesties geschikt zijn. 
De inhoud van het onderzoek wordt afgestemd op de leerling in overleg met de school en ouders.

Prijs
: afhankelijk van de inhoud van het onderzoek.

Groepsonderzoek voor brugklasleerlingen
Een andere mogelijkheid bij vermoeden van dyslexie is het groepsonderzoek. Het groepsonderzoek vindt plaats rond de maand april op de locatie van OnderwijsAdvies in Hoofddorp en is bedoeld voor brugklasleerlingen.

Prijs
: € 559,-. Indien dyslexie wordt vastgesteld komt er een dyslexieverklaring bij, de prijs hiervoor bedraagt € 86,-.  

Het groepsonderzoek voor brugklasleerlingen vindt plaats op 11 april 2019 in Hoofddorp! Aanmelden? Zie contactgegevens hieronder. 

Aanmelden en meer informatie
Wilt u uw kind aanmelden? Neem voor meer informatie over de procedure en kostenindicatie contact op met:

Regio Gouda, Woerden en Alphen: Maaike van Vloten T: 0182 55 64 58 / E: m.vanvloten@onderwijsadvies.nl 
Regio Hoofddorp, Haarlem en Amstelveen: Saskia Axelsen - Wittekoek T: 023 510 00 67 / E: s.wittekoek@onderwijsadvies.nl 
Regio Leiden, Lisse: Denise Roest T: 071 516 47 18 / E: d.roest@onderwijsadvies.nl
Regio Delft/ Westland en Zoetermeer: Irene van der Mark T: 079 329 56 16 / E: i.vdmark@onderwijsadvies.nl

Prijs

Op aanvraag