OnderwijsAdvies > ... > Voortgezet Onderwijs > Communicatie met ouders
IQ onderzoeken

Voor wie

Docenten, directeuren, zorgcoördinatoren (teams)

Inhoud

Goede communicatie tussen ouders en school is van wezenlijk belang. 
Immers, ouders wiens kinderen betrokken zijn, doen het beter op school, zowel wat betreft leerprestaties als gedrag en sociale vaardigheid. Maar vaak zijn de persoonlijke contactmomenten met ouders beperkt. Hoe zorg je dat communcatie met ouders op die momenten constructief en oplossingsgericht verloopt.

Tevreden of weerstand?
Meestal verloopt de communicatie naar wederzijdse tevredenheid. Soms echter verlopen de gesprekken moeizaam en ervaren docenten weerstand bij ouders. Tijdens deze workshop wordt praktische informatie gegeven en wordt geoefend met het doorbreken van deze weerstand. Theorie, informatie over vaardigheden als oplossingsgericht praten met ouders en oefenen, worden afgewisseld tijdens de workshop. We gaan uit van een oplossingsgerichte houding in deze worskhop.

En verder?
Na de workshops kan indien gewenst een vervolgtraject op maat worden afgesproken of coaching worden ingezet voor specifieke leraren.

Uw resultaat

Gesprekken en schriftelijke communciatie met ouders verloopt zonder weerstand en heeft een oplossinggericht karakter.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Caroline Hoos

Onderwijsadviseur/ GZ-psycholoog BIG 9052021525