OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Trainingen, opleidingen, e-modules 2018-2019
Trainingen, opleidingen, e-modules 2018-2019

Alle geplande trainingen en opleidingen in 2018/2019 op een rij. Per thema en per datum gesorteerd. Veel trainingen zijn gevalideerd door Registerleraar. Waarmee gaat u aan de slag?

TRAININGEN GEPLAND IN 2018-2019: DOWNLOAD DE POSTER
Of bekijk ze hieronder op chronologisch volgorde

 TRAININGEN

Startdatum Training Thema Bijzonderheden

2018

     
       
17 sep Opleiding Jonge Kind Specialist - Post HBO Het Jonge Kind  R
24 sep Kanjertraining A SEO  R
25 sep Kennismaking met Acadin 2.0 Begaafden  
26 sep ZIP Event Meertalige kinderen in de klas Taal  
26 sep Taakspel in de klas SEO  R
26 sep Kennismaking met Acadin 2.0 Begaafden  
27 sep Intensieve training Het Jonge Kind Het Jonge Kind  R
28 sep De Grondslag LZM  R
       
9 okt Netwerkscholing Specialisten Begaafdheid en Excellentie Begaafdheid  
10 okt Taakspel voor kleuters SEO/ Het Jonge Kind  R
16 okt Training voor IB-ers: werken aan een goede zorgstructuur Management  
       
1 nov BOUW! Lezen  
5 nov Bouwcöordinator Vervolg Management  
15 nov Specialist Begaafdheid en Excellentie Begaafdheid  R
21 nov Opleiding Specialist Rekenen Rekenen  R
21 nov Meertaligheid in de groep Taal  
29 nov De Grondslag  LZM  R

 2019

     
9 jan  Formatieve assessment LZM  
16 jan Werken met leerdoelen en succescriteria Leraarvaardigheden  R
21 jan Kanjertraining A SEO R
23 jan Meertaligheid in de groep Taal  
30 jan Een week aan de slag zonder rekenmethode Leraarvaardigheden/ Rekenen  
30 jan Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Begaafden/ Het Jonge Kind R
31 jan Jonkies naar groep 3 Het Jonge Kind  
       
12 feb Kanjertraining B/C SEO  
14 feb Jonkies naar groep 3 Het Jonge Kind  
3 apr Opleiding Specialist Gedrag SEO R

R = Gevalideerd door Registerleraar
Als u doorklikt op de titel leest u meer over de opleiding en de studiebelasting, uitgedrukt in aantal uren. 
OnderwijsAdvies biedt inmiddels meer dan 53 gevalideerde trainingen en modules. Vraag ernaar!


E-MODULES (ONLINE LEREN)

OnderwijsAdvies biedt in samenwerking met Heutink een hele reeks e-learning modules aan. Deze zijn heel geschikt om algemene kennis over een onderwerp op te doen. Wilt u meer, dan kan dat via blended learning: een combinatie van e-learning en teamtrainingen! Lees de flyer Online leren met OnderwijsAdvies.

Een e-module kost € 7,50 per maand (of € 75,- per jaar)

  • U heeft niet alleen toegang tot één e-module, maar álle modules in de map Primair Onderwijs. Dat willen zeggen: u kunt ruim 80 e-modules, webinars en essentials volgen.
  • Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor het aantal maanden dat u gebruik wilt maken van de e-modules. Als dat 6 maanden is, bestelt u het product in de webshop 6x. U betaalt dan 6 x € 7,50 = € 45,-
  • Een jaar gebruikmaken van de e-modules kost € 75,-. Dat is gelijk aan 10 maanden. Als u het product 10x bestelt kunt u er een jaar gebruik van maken. Als u de periode wilt verlengen na een jaar neem dan contact op met het cursusbureau@onderwijsadvies.nl 
  • U betaalt met Ideal en ontvangt, na circa een week, een inlogcode van het cursusbureau.

Welke e-modules vindt u in de map PO?
Hieronder volgt een selectie van de ruim 80 e-modules. De bovenste 14 kunt u bekijken in onze webshop. 

E-modules met * zijn gevalideerd door Registerleraar