OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Een week zonder rekenmethode: effectief gebruik van de rekentijd
Een week zonder rekenmethode: effectief gebruik van de rekentijd

Voor wie

Leraren groep 3 t/m 8 (PO)

Inhoud

U ervaart een korte periode hoe het is om de methode (gedeeltelijk) los te laten! Wat doet het met u als leraar? Wat doet het met de leerlingen?

Waarom deze training?
Als de rekenmethode precies wordt gevolgd besteden veel kinderen nogal wat tijd aan het oefenen van dingen die ze al kunnen en is er te weinig tijd om voldoende aandacht te besteden aan onderdelen die kinderen moeilijk vinden.
Het is ook lastig om langer stil te staan bij moeilijke onderwerpen en daardoor meer diepgang tijdens de instructie aan te brengen.

Tijdens deze training wordt u uitgedaagd een week te besteden aan een rekenonderdeel dat uw groep moeilijk vindt.

Uw resultaat

Na de training:

  • weet u hoe een lastige leerlijn is opgebouwd
  • kunt u binnen de gekozen leerlijn doelen stellen
  • kunt u bij de gestelde doelen activiteiten vinden en bedenken
  • heeft u voorbereide lessen die afgestemd zijn op uw groep.

Na een week lesgeven zonder de methode precies te volgen is het volgende te verwachten:

  • leerwinst op een onderdeel dat veel leerlingen lastig vinden (zoals overbruggen van het tiental, delen of verhoudingen)
  • Inzicht of het zinvol is om deze werkwijze op uw school verder in te voeren. 

Werkwijze
De training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Tussen de 2e en 3e bijeenkomst worden de rekenlessen uitgevoerd. Er wordt gewerkt met een stappenplan dat de deelnemers voorafgaand aan de training ontvangen.

Tijdens de 1e bijeenkomst staan het selecteren van de leerlijn en het stellen van doelen centraal. Tijdens de 2e bijeenkomst wordt aandacht besteed aan het ontwerpen van de lessen. Na het uitvoeren van de lessen is een slotbijeenkomst gepland waar ervaringen worden uitgewisseld en nagegaan wordt hoe de werkwijze kan worden geoptimaliseerd en hoe de werkwijze verder op school zou kunnen worden ingevoerd.

Data en locatie
De training vindt plaats op 30 januari, 6 maart en 17 april 2018 van 13.30  - 16.00 uur op onze locatie in Zoetermeer.

Agenda

DatumLocatie
30 januari t/m 30 januari 2019Zoetermeer

Contactpersoon

Conny Bodin

Onderwijsadviseur & Psycholoog NIP