OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Persoonlijk leiderschap van de intern begeleider; werken aan een goede zorgstructuur
Persoonlijk leiderschap van de intern begeleider; werken aan een goede zorgstructuur

Voor wie

Intern begeleiders

Inhoud

Training voor IB'ers: werken aan een goede zorgstructuur 

Persoonlijk leiderschap
Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden en zicht op wat dat vraagt. Welke competenties zijn nodig? Hoe communiceert u? Welke eigenschappen/competenties bezit u die ondersteunend zijn en welke werken belemmerend? Wat drijft u in uw werk? Wat wilt u Behouden, wat wilt u Ontwikkelen en wat wilt u Loslaten? Al deze vragen helpen om meer inzicht te krijgen in hoe u tegen uw rol als IB-er aankijkt. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de 7 competenties van de intern begeleider en het optimaliseren van het OHGW. 

Het vertrekpunt voor het kijken naar en werken aan persoonlijk leiderschap is het individuele profiel dat wordt verkregen door het invullen van de Management Drives vragenlijst. U krijgt vóór de eerste bijeenkomst een uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen en tijdens de 1e bijeenkomst krijgt u uitkomst van de vragenlijst, samen met het Management Drives profielboek waar heel veel informatie nog in terug te lezen valt. 

Uw resultaat

U wordt zich bewust van en krijgt inzicht in de verander(en)de rol van de intern begeleider anno nu. U bent in staat om uw doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten. U weet wat uw drijfveren zijn in uw werk en uw verwerpingen, u kent uw energiebalans en weet wat er gebeurt met uw drijfveren en gedrag als u onder druk staat. 

Locatie en data:
De training vindt plaats in Hoofddorp.
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van afwisselend 2 uur en 4 uur. Voor de start van de training wordt de Management Drives vragenlijst ingevuld. 

  • dinsdag 16-10-2018 9.30-13.30 (incl. lunch)
  • donderdag 22-11-2018 van 9.30-11.30 uur
  • dinsdag 15-1-2019 van 9.30-11.30 uur
  • donderdag 7-3-2019 van 9.30-11.30 uur
  • dinsdag 21-5-2019 van 9.30-11.30 uur
  • donderdag 4-7-2019 van 9.30-13.30 uur (incl. lunch)

Nader te bepalen:
Een individuele sessie kan deel uitmaken van de training. Deze sessie is maatwerk en niet in de prijs inbegrepen.

Prijs
€ 1150,- (inclusief Management Drives vragenlijsten)

 

Agenda

DatumLocatie
16 oktober t/m 16 oktober 2018Hoofddorp

Prijs

€1150

Contactpersoon

Annemarie de Graaf

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog