OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Opleiding Specialist Gedrag
Opleiding Specialist Gedrag

Voor wie

Leraren/ Intern begeleiders

Inhoud

De opleiding bestaat uit een modulair scholingsprogramma en is ingericht volgens het OHGW model. Hierbij staat het steeds terugkerend proces van observeren, analyseren, handelen, evalueren en bijstellen van onderwijsbehoeften centraal in relatie tot de hiervoor benodigde competenties voor het omgaan met gedragsproblemen.

Juist de koppeling van, specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met gedragsproblemen, aan de benodigde competenties van leraren biedt extra waardevolle professionaliseringskansen en geeft een duurzame en adequate verbetering. De opleiding zet in op preventief en proactief handelen op zowel individueel als groepsniveau en geeft handvatten voor curatieve interventies. 

De modules

Module Onderwerp
Module 1  Inleiding 
Module 2 Planmatig handelen
Module 3 Gedragsfunctieanalyse
Module 4 Normale ontwikkeling
Module 5 ADHD
Module 6 ASS
Module 7 Agressie
Module 8 Angst
Module 9 TOS, taal ontwikkelingsstoornissen
Module 10  Mot. Onhandig
Module 11 Pesten
Module 12 Communicate

In het kort
Een praktische opleiding (12 modules) waarbij aandacht is voor verdieping van kennis rondom psychische stoornissen, gekoppeld aan handelingsadviezen voor in de klas om te komen tot gerichte handelingsplanning voor groep en kind, van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam.

De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat dat kan worden ingezet bij de LB functie.

Salomo Academia Certificaat UitreikingFoto: 

Medewerkers van de de Salamo academie in Haarlem ontvangen het certificaat na 2 jaar opleiding (sept 2018) 

  

 

 

 

Uw resultaat

Na het volgen van deze opleiding:

  • (h)erkennen deelnemers de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/ of gedragsproblemen én de groep. Bovendien weten ze hiernaar te handelen
  • hebben deelnemers kennis rondom psychische stoornissen gekoppeld aan handelingsadviezen voor in de klas
  • kunnen deelnemers gerichte handelingsplannen maken en implementeren voor het kind en de groep.
  • zijn deelnemers handelingsbekwaam.

Benodigde materialen
Het boek 'Gedragsproblemen in de klas' van Anton Horeweg. 

Data en locatie:
De opleiding wordt gegeven op onze locatie in Zoetermeer op:
3 april, 15 mei, 12 juni, 4 september, 9 oktober, 6 november 2019
en 
22 januari, 11 maart, 8 april, 13 mei,17 juni en 9 september 2020
Tijd: van 14.00 tot 18.00 uur

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 84 uur  / Registernummer = NmcBD1bYjg

Agenda

DatumLocatie
03 april t/m 03 april 2019Zoetermeer

Prijs

€2300

Contactpersoon

Jeannette Visscher

NVO Orthopedagoog-Generalist

Contactpersoon

Marije Buiting

Onderwijsadviseur/ GZ psycholoog

Contactpersoon

Paulien Brouwer

Adviseur/ GZ-psycholoog

Gerelateerde diensten