OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Informatiebijeenkomst intelligentietesten WISC V en IDS 2
Informatiebijeenkomst intelligentietesten WISC V en IDS 2

Voor wie

Intern begeleiders PO

Inhoud

Het meten van cognitieve vaardigheden met de nieuwe WISC-V! 

WiscvHoewel de WISC-III voorlopig nog zeker bruikbaar blijft wordt de WISC-V al vaak en met veel enthousiasme, ingezet. De verwachting is dat de WISC-V deze maand door de COTAN wordt goedgekeurd.

De testen zijn op basis van het CHC model geconstrueerd. Dit is de meest actuele intelligentietheorie van Cattell, Horn en Carroll. Volgens deze theorie wordt intelligentie (G) opgebouwd uit een waaier van verschillende cognitieve vaardigheden die elk hun eigen inhoud hebben. Door testen op basis van deze theorieën te construeren, ontstaat er de mogelijkheid een vollediger beeld van de sterke en zwakke cognitieve vaardigheden van een kind te verkrijgen. Hierdoor kan er beter worden ingespeeld op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. 
De testen kunnen onder andere worden ingezet bij vragen over meer algemene of specifieke leerproblemen, aandacht en concentratie. De leerlingonderzoeker zal, afhankelijk van de onderzoeksvraag, bepalen welke test zal worden ingezet. 

De totale intelligentie bepalen met (aanvullende) subtesten

De WISC-V is de opvolger van de WISC-III. WISC-V heeft een speelser karakter en sluit meer aan bij deze tijd. De verslaglegging en de gebruikte terminologie zijn anders ten opzicht van de WISC-III. De test is zelfs op Ipads af te nemen. 
Het brengt de algemene intelligentie van kinderen in kaart. Er zijn 7 subtesten nodig om het totaal IQ te bepalen. Voor een volledig beeld van alle cognitieve factoren zijn er 10 subtests nodig. Daarnaast is er nog een aantal aanvullende subtests aanwezig. 

Naast intelligentie nog meer ontwikkelgebieden in kaart brengen met IDS-2

IDS2

De IDS-2 brengt de belangrijkste ontwikkelgebieden van kinderen en jongeren in kaart. Naast intelligentie kunnen ook executieve functies, sociaal emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taal- rekenvaardigheden en werkhouding worden onderzocht. 
Hoewel ook af te nemen in modules (waarbij er dus uitspraken worden gedaan over bepaalde ontwikkelfuncties) is de afname van de gehele test vrij intensief.  

Bent u intern begeleider? Kom naar de informatiebijeenkomst over de WISC-V op 21 mei (in Hoofddorp) 22 mei (in Zoetermeer)

Op 21 en 22 mei zullen wij meer informatie geven over de mogelijkheden van deze WISC-V (ten opzichte van de WISC-III), het lezen van de onderzoeksverslagen en het vertalen van de uitslagen naar handelen in de klas. 

Meer informatie en aanmelden
Wat: een informatiebijeenkomst voor intern begeleiders
Wanneer:

  • op dinsdag 21 mei van 13 tot 15 uur in Hoofddorp
  • op woensdag 22 mei van 14 tot 16 uur in Zoetermeer

Prijs: € 75,-
Aanmelden: zie aanmeldformulieren onderaan de pagina

Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij Mirjam de Vreeze of Judith Janssen.

Agenda

DatumLocatie
21 mei t/m 21 mei 2019Hoofddorp
22 mei t/m 22 mei 2019Zoetermeer

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog

Contactpersoon

Mirjam de Vreeze-Westgeest

NVO Orthopedagoog-Generalist