OnderwijsAdvies > ... > Trainingen en opleidingen > Meertalige kinderen in de klas. ZIP Event
Meertalige kinderen in de klas. ZIP Event

Voor wie

Leraren, IB-ers, directeuren en iedereen die met meertalige kinderen op school te maken heeft of krijgt.

Inhoud

Meertalige kinderen in de klas

 

AANMELDEN ZIP EVENT  (Zie toelichting onderaan de pagina)

In onze regio groeit een op de vier kinderen op in een meertalige omgeving. In 2017 heeft de PO-raad de handreiking ‘ Ruimte voor nieuwe talenten’ naar alle bassischolen verstuurd.  De PO-raad adviseert om de  thuistalen van meertalige kinderen bewust  in te zetten in de groep.  Met meer welbevinden, een beter taalbewustzijn én snelle verwerving van het Nederlands als gevolg.

Bovendien verhoogt aandacht voor thuistalen de ouderbetrokkenheid, want een goede ontwikkeling van de moedertaal is een voorwaarde voor het leren van nieuwe talen. Dat vraagt om een specifieke aanpak, want hoe verloopt een normale meertalige ontwikkeling eigenlijk? En wanneer moet u als leraar aan de bel trekken? Hoe kan u met de ouders communiceren die geen of weinig Nederlands spreken?

Op deze en andere vraagstukken gaan we in tijdens het ZIP Event Meertalige kinderen in de klas. Wij maken ons hard voor een goede (taal)ontwikkeling van alle kinderen in Nederland en nodigen u van harte uit aanwezig te zijn!

Onderwijs ZIP events, krachtig en gecomprimeerd geïnformeerd!

Programma

13.15 uur Inloop  Inloop   
13.30 uur   Inleiding: In de klas praten we Nederlands, toch?  Dr. Jacomine Nortier
14.00 uur    ZIP sessie 1*  
  * De thuistaal in de klas Marga van Mil
  * Wereldburgerschap  Mia Versteegen
   * Woordenschat  Annemarie de Graaf
   * Taalachterstand of taalstoornis  Carien Deutman
14.45 uur  Pauze   
15.00 uur  ZIP sessie 2 *  
15.45 uur  Afsluiting en einde   

 * U kunt per ZIP sessie één workshop kiezen. U volgt in totaal twee Zip sessies. Op het inschrijfformulier geeft u uw voorkeur aan.

ZIP sessies

De thuistaal in de klas
De talenrijkdom van meertalige kinderen wordt meestal niet gezien als een bron voor het leren van het Nederlands als schooltaal, maar als een struikelblok voor een snelle en efficiënte verwerving ervan. Het onderwijsbeleid en de school zien een taalbad Nederlands vaak als de efficiëntste manier om de taalvaardigheid van anderstalige - taalzwakke- kinderen te ontwikkelen.  Er is immers geen tijd te verliezen, veel leraren vrezen ook ‘controleverlies’ en  ‘kliekjesvorming’ op basis van taal als ze de thuistaal van kinderen zou  worden toegelaten in de klas.
 In de handreiking  ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ wordt echter juist geadviseerd de thuistalen  van meertalige kinderen te benutten. Maar hoe? In deze ZIP sessie gaan we in op de praktische kant: hoe zet je de thuistalen in op een positieve manier?

Wereldburgerschap
Taal en Burgerschapsvorming betekent in gesprek gaan met elkaar. Hoe doe je dat met kinderen die de Nederlandse taal nog nauwelijks beheersen? Als je op school definieert wat burgerschap betekent, kun je daar allerlei taalactiviteiten aan koppelen. Taal is een middel bij burgerschapsvorming. Leerlingen argumenteren bijvoorbeeld, luisteren, vragen door, lezen en kijken kritisch. En ook bij vaardigheden als reflecteren heb je taal nodig. Door taal te gebruiken ontwikkelen ze kun kennis over het thema dat aan de orde is. Tegelijkertijd biedt burgerschapsvorming op school een betekenisvolle context om taal te leren.
In deze ZIP sessie gaan we met elkaar aan de slag om te leren hoe je kinderen aan de praat kan krijgen. Vertellen vanuit eigen ervaringen en hen daarbij laten tekenen. Welke vragen stel je dan en hoe breng je het gesprek op gang?

Woordenschat
Woordenschat is nodig om je goed uit te kunnen drukken, zowel in de thuistaal als in de Nederlandse (nieuwe) taal. Hoe meer woorden een kind kent in de thuistaal, hoe sneller en makkelijker het leren van Nederlandse woorden gaat. De thuistaal kan dus helpen bij het meer en beter woorden leren. Ook in de klas kunnen leraren intentioneel ('gepland') en incidenteel ('spontaan') woordenschat(onderwijs) vormgeven. In deze ZIP sessie krijgt u hier handvatten voor.

Taalachterstand of taalstoornis
Het risico van onderdiagnose en overdiagnose bij het signaleren van taalproblemen bij meertalige kinderen is erg groot. Hoe ziet een meertalige ontwikkeling eruit en wanneer spreken van een niet goed verloop van de meertalige ontwikkeling? Op tijd signaleren en adviseren is van groot belang de meertalige ontwikkeling optimaal te laten verlopen.

 Praktische informatie

Spreker Dr. Jacomine Nortier
Dr. Jacomine Nortier  is Universitair Hoofddocent aan de Universiteit van Utrecht bij de afdeling Taalkunde van de opleiding Nederlands. Zij geeft onderwijs op het gebied van meertaligheid, taalcontact, sociolinguïstiek, Nederlands als Tweede Taal, en de relatie tussen taal en (etnische) identiteit. 

Locatie, datum, tijd
Locatie:  Montessorischool, Lange Voorst 261c, Oegstgeest  
Datum: 26 september 2018
Tijd: 13.30 -15.45 uur
Prijs: € 25,- per peroon

Meer weten?
Geïnspireerd geraakt? Wilt u de meertalige kinderen in uw klas beter begeleiden, hebt u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? OnderwijsAdvies kan u helpen.

Neem contact met Marga van Mil (m.vanmil@onderwijsadvies.nl) of uw accountmanager.

!! Inschrijven ZIP event en ZIP sessies !!

Gebruik onderstaand inschrijfformulier (of de groene button bovenaan de pagina) om aan te melden. Geef bij het veld 'Naam deelnemer(s) naast de naam of namen van de deelnemer(s) ook aan welke ZIP sessie de deelnemer(s) wil(len) volgen.

Agenda

DatumLocatie
26 september t/m 26 september 2018Montessorischool Oegstgeest

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden