OnderwijsAdvies > ... > Taal > Taal in de rekenles
Taal in de rekenles

Voor wie

Leraren PO

Inhoud

Het traject taal in de rekenles is bedoeld voor leraren die leerlingen beter willen laten rekenen door hen meer grip te laten krijgen op reken-wiskundetaal. Het correct en precies kunnen verwoorden van denkstappen is namelijk een belangrijk middel om steeds beter te worden in rekenen-wiskunde.

Het traject bestaat uit 4 bijeenkomsten (van 2 uur)

  • In de 1e bijeenkomst wordt besproken welke rol taal in de rekenles speelt en wordt aandacht besteed aan het kijken door een ‘taalbril’. Verschillende rekenopdrachten, onder meer uit de eigen rekenmethode, worden geanalyseerd.
  • In de 2e bijeenkomst staan denkstappen centraal. Het gaat om de stappen in het denken die leerlingen tijdens het maken van een opgave (zouden moeten) maken. Door na te gaan welke denkstappen wenselijk zijn kan een leraar ook vaststellen welke taal daar voor nodig is. Tijdens deze bijeenkomst wordt ook het interactieklimaat in de eigen klas verkend.
  • In de 3e bijeenkomst staat centraal hoe de leraar de taalontwikkeling van de leerlingen tijdens de rekenles kan bevorderen door het inzetten van ‘scaffolding-technieken’.
  • De 4e bijeenkomst is gericht op de implementatie op de eigen school.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enkele artikelen lezen en aan de slag gaan met opdrachten (waaronder het voorbereiden van lessen). 

Contact
Heeft u interesse? Neem contact op met Conny Bodin.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Conny Bodin

Onderwijsadviseur & Psycholoog NIP