OnderwijsAdvies > ... > Taal > Opleiding tot Taalcoördinator
Opleiding tot Taalcoördinator

Voor wie

Leraren basisschool die het taalbeleid op de eigen school of op bovenschools niveau op een hoger plan willen brengen. 

Inhoud

Als coördinator taal bewaakt u de kwaliteit van het taalonderwijs, u bent vraagbaak voor het team en stimulator op het gebied van taal en taalonderwijs. U bent bovendien degene die de veranderingen planmatig aanpakt. Eén op de vier basisscholen heeft een taalcoördinator. Deze functie is niet meer weg te denken uit het onderwijs.

Inhoud

Binnen de post-hbo-opleiding Coördinator Taal draait het om het ontwikkelen van kennis, kunde en vaardigheden. Want daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid versterkt.
De thema's in de opleiding betreffen taalonderwijs aan 4 tot 14-jarigen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

In de opleiding is aandacht voor de volgende taken van de taalcoördinator:

  • Het ondersteunen van collega's in hun dagelijks onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagende taalonderwijs
  • Het informeren van collega's over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen (o.a. Referentiekader, tussendoelen, leerlijnen en ICT-gebruik)
  • Het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs
  • Het enthousiasmeren van collega's voor het vak taal
  • Het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het taalonderwijs

Er is voor gekozen om de opleiding voortdurend te verbinden met de praktijk waarin de taalcoördinator werkt. U gaat tijdens de opleiding aan de slag met het gericht verbeteren van het taalonderwijs. Omdat dit de organisatie van de school raakt, is de betrokkenheid van de schoolleiding van belang. U voert activiteiten uit in de eigen school.

De ontwikkeling van de taalcoördinator binnen deze opleiding richt zich op:

  • Interactief taalonderwijs (mondelinge communicatie, beginnende en gevorderde geletterdheid en woordenschat)
  • Onderzoek en ontwikkeling van taalbeleid (niet bij alle huidige opleidingen maar wel wenselijk)
  • Collegiale consultatie

Het curriculum is (digitaal) uitgewerkt in 15 thema's. Vooral in het begin van de opleiding is de focus op de inhoud van geletterdheid en taalvaardigheid. Daarnaast verdiept u zich in de schoolorganisatie en ontwikkelt zich richting het coachen van collega's en het vormgeven van beleid op schoolniveau.

Maatwerk
De opleiding wordt samen met Driestar Educatief gegeven. Er zijn 15 bijeenkomsten. De totale duur van de opleiding is circa 1,5 jaar. De totale studiebelasting is 160 á 200 uur.

U houdt een portfolio bij en voert opdrachten uit op de eigen school. Tijdens de bijeenkomsten vindt intervisie plaats.

Maatwerk
Ook maatwerk is natuurlijk mogelijk wanneer bijvoorbeeld een groep scholen de opleiding op eigen locatie wenst.

DEZE OPLEIDING IS:
Geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. U ontvangt na afronding het diploma Post HBO en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister.

en gevalideerd door Registerleraar.nl   Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 200 uur  / Registernummer = SWPfJTA5IA

Prijs

Op aanvraag