OnderwijsAdvies > ... > Taal > Opleiding Specialist Taal
Opleiding Specialist Taal

Voor wie

Leraren, intern begeleiders, taalcoördinatoren die hun kennis op het gebied van taalonderwijs willen verbreden en verdiepen. 

Inhoud

De opleiding Taal is een opleiding waarin u in 4 modules van in totaal 13 bijeenkomsten dieper ingaat op specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van taalonderwijs; de normale ontwikkeling, veelvoorkomende afwijkingen en effectieve didaktiek bij de verschillende taaldomeinen.

Daarbij worden de dwarsverbanden tussen de verschillende domeinen inzichtelijk gemaakt. Middels praktijkgerichte opdrachten werkt u aan de eigen ontwikkeling.

Met behulp van een digitaal assessment wordt uw startsituatie bepaald en binnen de mogelijkheden van de opleiding aangesloten op de voorkennis en uw eigen leervragen.

Modules:

  • Module 1: Mondelinge taal (spraak-/taalontwikkeling/taalstoornissen, meertaligheid en taalontwikkeling, woordenschat en en mondelinge communicatie)
  • Module 2: Lezen (beginnende geletterdheid, aanvankelijk/voortgezet technisch lezen, begrijpend luisteren/begrijpend lezen 2x)
  • Module 3: Taalverzorging (spelling 1 en 2)
  • Module 4: Stellen (stellen 1,2 en 3) 

Data en inhoud

De gehele training bestaat uit 13 bijeenkomsten van 3 uur (van 13.30 uur tot 17.00 uur). Per bijeenkomst kunt u rekenen op 2 uur voorbereiding/ huiswerk. 

Laat het ons weten als u interesse heeft om deze training te volgen. 

Bij deelname ontvangt u het boek 'WIJS MET WOORDEN' t.w.v. € 64,- gratis! 

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 65 uur  / Registernummer = SjYptpHNHo

Uw resultaat

Na het volgen van de opleiding heeft u een bredere achtergrondkennis over taal, taalontwikkeling en didaktiek. Daarnaast kunt u de sterktes en zwaktes in beeld brengen van uw eigen taalonderwijs en verbeteracties formuleren en uitzetten binnen de eigen school.

Prijs

€1750

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden