OnderwijsAdvies > ... > Taal > Meertaligheid in de groep
Meertaligheid in de groep

Voor wie

Leraren, intern begeleiders en taalcoördinatoren

Inhoud

Voor nieuwkomers en leerlingen die langer in Nederland zijn

 • Hoe verloopt een meertalig verwervingsproces en wat kan ik verwachten?
 • Hoe optimaliseer ik dit taalleerproces?
 • Hoe krijg ik mijn onderwijs en begrip voor de leerstof over het voetlicht bij een meertalig kind?
 • Hoe kom ik tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van een meertalig kind?

Steeds meer kinderen worden in een andere thuistaal dan het Nederlands opgevoed. Hun meertaligheid is geen struikelblok maar juist een bron voor het leren en een onmisbaar startpunt voor het snel leren van het Nederlands als schooltaal.
Wanneer de talige en culturele achtergrond van deze kinderen erkend en benut wordt, kan er zoveel meer worden bereikt: naast hun motivatie om Nederlands te leren, voelen kinderen zich erkend in hun identiteit en is hun betrokkenheid hoog. 
Vanuit dit uitgangspunt en op basis van onderzoek biedt deze cursus heel concrete handvatten, instrumenten en praktijkvoorbeelden om positief om te gaan met meertaligheid in het onderwijs.

De 1e module is gericht op het meertalig verwervingsproces, wat kan en mag u verwachten? Wat zijn de signalen van stagnatie? In de 2e module ligt de focus op hoe u de meertalige kinderen kunt begeleiden binnen het bestaande onderwijsaanbod en het vergroten van hun woordenschat.

Module 1 (op de 1e cursusavond)

 • Hoe verloopt de taalontwikkeling en taalverwerving bij het leren van Nederlands als tweede (of derde) taal?
 • Wat zijn de fases in het verwervingsproces en hoe kan ik die herkennen?
 • Wat is de juiste aanpak in het onderwijs in deze verschillende fases?
 • Hoe maak ik gebruik van de versterkende kracht van de moedertaal?
 • Hoe herken ik signalen van een stagnerende ontwikkeling?
 • Wat is de rol van ouders en hoe versterk ik die bij het onderwijsproces?
 • Wat is talensensibilisering en wat is het belang en nut ervan?
 • Wanneer moet ik externe professionele hulp inschakelen?

Module 2 (op de 2e cursusavond)

 • Hoe begeleid ik meertalige kinderen in de groep?
 • Hoe integreer ik de aanpak binnen het bestaande onderwijsaanbod?
 • Wat is de theorie en praktijk van woordenschat(onderwijs)?
 • Hoe verloopt een meertalig verwervingsproces en wat kan ik verwachten?
 • Hoe optimaliseer ik dit taalleerproces?
 • Hoe krijg ik mijn onderwijs en begrip voor de leerstof over het voetlicht bij een meertalig kind?
 • Hoe kom ik tegemoet aan de specifieke onderwijsbehoeften van een meertalig kind?

Module 3 (optioneel)

Na het volgen van de eerste 2 modules kan er gekozen worden voor een aanvullende activiteit gericht op de dagelijkse praktijk in de groep. De volgende mogelijkheden kunnen in overleg en naar wens ingevuld worden:

 • Observaties en begeleiding in de groep algemeen
 • Observaties specifiek 
 • Intake/anamnese en adviseringsgesprek met ouders

Waar en wanneer 

 • Locatie Hoofddorp INSCHRIJVEN
  Module 1: 21 november 2018 van 13.00 tot 16.30 uur 
  Module 2: 12 december 2018 van 13.00 tot 16.30 uur 
   
 • Locatie Leiden/Zoetermeer INSCHRIJVEN
  Module 1: 23 januari 2019 van 13.00 tot 16.30 uur  
  Module 2: 6 maart 2019 van 13.00 tot 16.30 uur   

Lees de flyer bij de downloads voor nadere toelichting op deze mogelijkheden. 

Meer informatie? 
Neem contact op met Annemarie de Graaf/ T 0182 55 64 98.

Contactpersoon

Marga van Mil-Leijtens

Teamleider logopedie Leiden

Contactpersoon

Annemarie de Graaf

Onderwijsadviseur