OnderwijsAdvies > ... > Sociaal klimaat/ gedrag & anti-pesten > Welk actief veiligheidsbeleid voert u?
Welk actief veiligheidsbeleid voert u?

Voor wie

Leidinggevenden en leraren in het PO.

Inhoud

Op 1 augustus 2015 is de 'Wet Veiligheid op school' in werking getreden. Dat betekent dat scholen verplicht zijn een actief veiligheidsbeleid te voeren en het effect van dat veiligheidsbeleid periodiek monitoren.  

De wet stelt scholen in staat hun eigen accenten te leggen binnen het thema en datgene te doen waar de school behoefte aan heeft. Welk plaatje heeft u bij een veilige school? Wat wilt u als het gaat om een veilige school voor uw leerlingen?

Welke visie heeft uw school aangaande het veiligheidsbeleid, en welke concrete doelen streeft uw school na? Welk programma past daarbij?

Meer over actief burgerschap 
Burgerschap is het vermogen om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 

In principe zijn er 3 typen burgers:

  1. De persoonlijk verantwoordelijke burger, deze geeft bijvoorbeeld voedsel aan de voedselbank.
  2. De participerende burger, deze organiseert de voedselbank.
  3. De sociaal rechtvaardigheid georienteerde burger, deze onderzoekt waarom mensen gebruik moeten maken van de voedselbank.

Verschillende methodes 
Participatie (meedenken, meebeslissen en meedoen) is een belangrijk didactisch instrument om met leerlingen aan de slag te gaan. 
De piramide hieronder laat zien hoe diverse programma's zich verhouden tot het thema burgerschap.  

Piramide Burgerschap

Vreedzame school, toegelicht:
Een programma waarbij burgerschap een belangrijke rol inneemt is de Vreedzame School. Vreedzame school is een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. De Vreedzame school is een succes en wordt al op 760 scholen toegepast. Lees meer

Kwink, toegelicht
Kwink is een methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). SEL is het ontwikkelingsproces waarmee fundamentele levensvaardigheden (SEL-competenties) worden verworven. Zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Die omschrijving sluit dus nauw aan bij wat burgerschapsvorming beoogt.
Zie hier een voorbeeld van lesdoelen in Kwink die gerelateerd zijn aan burgerschap.

Kanjertraining, toegelicht
De Kanjertraining is een methodiek op sociaal-emotioneel gebied, die zich richt op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen tussen 4 en 16 jaar. De Kanjermethode als geheel voldoet nagenoeg aan alle onderdelen van de wet burgerschap. Lees meer.

Een bijeenkomst op schoolniveau

OnderwijsAdvies kan een bijeenkomst organiseren op uw school. Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende thema's aan bod:  

  • Hoe kunt u burgerschap een plek geven in uw onderwijs
  • Strategieën, leerdoelen en programma's 
  • Ontwikkelen van sociaal veiligheidsbeleid
  • Omgaan met heftige gebeurtenissen 

Heeft u interesse? Neem contact op met Pieter de Wit.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Pieter de Wit

Onderwijsadviseur