Vreedzame school

Voor wie

Schoolteams.

Inhoud

De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak waarin de eigen kracht van de kinderen centraal staat. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Dat vraagt ook een bepaalde houding van het onderwijzend personeel. Het tweejarig invoeringsprogramma is om die reden altijd een combinatie van invoeren van de lessenserie en bijbehorende coaching.

De Vreedzame school voor kinderen van 2 t/m 12 jaar
De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. In het 1e jaar wordt de lessenserie ingevoerd en in het 2e jaar leerlingmediatie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. 

De lessen duren ongeveer 30 minuten. Er is een aparte map met lessen voor de peuters en kleuters, verder per leerjaar een map (groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8).

Uw resultaat

U creëert een positief werkklimaat op school en hebt actieve, zorgzame, initiatiefrijke  en verantwoordelijke leerlingen, die met plezier naar school gaan. Het leerrendement neemt toe.

OnderwijsAdvies begeleidt de invoering en implementatie van de Vreedzame School
Kijk voor meer informatie over de vreedzame school op www.devreedzameschool.nl. Hier vindt u onder andere informatie over de lessenserie, het invoeringstraject, teamtrainingen en partnerschap met ouders.

Netwerkbijeenkomsten stuurgroepleden 
Is uw school vreedzaam? Wij organiseren netwerkbijeenkomsten voor stuurgroepleden (2 bijeenkomsten per jaar).

Bijscholing nieuwe leraren: 30 januari 2019
Op woensdagmiddag 30 januari 2019 van 14.30 tot 16.30 uur kunt u deelnemen aan een bijscholingsbijeenkomst op de Vuurvogel in Zoetermeer.
Nie
uwe leraren maken we in korte tijd vertrouwd met het programma, de werkwijze en met de belangrijkste principes van De Vreedzame School.  

Heeft u belangstelling? Stuur een mail naar Mia Versteegen via m.versteegen@onderwijsadvies.nl of meld u aan via het inschrijfformulier.

Contact
Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact op met Mia Versteegen of Pieter de Wit.

Maak gebruik van Fonds1818
Fonds1818 geeft max. € 2500,- aan scholen die een pestmethode invoeren, mits uw school zich in een specifieke regio bevindt. Na 1 februari 2018 kan alleen nog een aanvraag voor het schooljaar 2018/2019 ingediend worden. Medio 2019 besluit Fonds 1818 of het donatieprogramma wordt voorgezet.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Pieter de Wit

Onderwijsadviseur

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.