OnderwijsAdvies > ... > Sociaal klimaat/ gedrag & anti-pesten > Opleiding Gedrag, onmisbaar voor iedere leraar!
Opleiding Gedrag, onmisbaar voor iedere leraar!

Voor wie

Voor leraren die hun competenties op het gebied van gedrag in hun eigen klas willen vergroten.

Inhoud

De Opleiding Gedrag leert u beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften 
Binnen passend onderwijs wordt een steeds groter beroep gedaan op leraren om goed in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Binnen de Opleiding Gedrag wordt een breed palet aan kennis en vaardigheden aangereikt, waarmee u goed kunt afstemmen op de onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag in uw eigen klas.

Kortom:

 • Wat is mijn invloed als leraar op het gedrag van de leerling(en)?
 • Wat kan ik anders doen om gewenst gedrag uit te lokken bij een individuele leerling/ groep?
 • Hoe krijg ik zicht op omgevingsfactoren en kindkenmerken?
 • Hoe breng ik de gedragsbehoeften in kaart?
 • Hoe kan ik de juiste interventie kiezen en inzetten?
 • Hoe ga ik in gesprek met ouders en leerlingen/ de groep als er vragen zijn rondom gedrag?

De opleiding bestaat uit een modulair scholingsprogramma en is ingericht volgens het OHGW model. Hierbij staat het steeds terugkerend proces van observeren, analyseren, handelen, evalueren en bijstellen van onderwijsbehoeften centraal in relatie tot de hiervoor benodigde competenties voor het omgaan met gedragsproblemen.

Opleiding Gedrag, de modules:

Module Onderwerp
Module 1  Inleiding 
Module 2 Planmatig handelen
Module 3 Gedragsfunctieanalyse
Module 4 Groepsvorming en communicatie
Module 5 Normale ontwikkeling en executieve functies 
Module 6 ADHD
Module 7 ASS
Module 8 Agressie
Module 9 Angst en faalangst
Module 10 TOS (taalontwikkelingsstoornis)
Module 11 Motorisch onhandig
Module 12 Casuïstiek, reflectie, presentatie en diplomering

Uw resultaat

Na het volgen van de Opleiding Gedrag:

 • Heeft u zicht op de invloed die u als leraar kunt uitoefenen op het gedrag van de leerling/ de groep.
 • (H)erkent u de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/ of gedragsproblemen én de groep. Bovendien weet u hiernaar te handelen.
 • Heeft u kennis opgedaan rondom veel voorkomende gedragsproblemen gekoppeld aan handelingsadviezen voor in de klas.
 • Kunt u voor een leerling en/of de groep een gericht plan maken en implementeren.
 • Bent u handelingsbekwaam op het gebied van gedrag

Reacties van deelnemers:
"De training is van hoge kwaliteit en goed gericht op de praktijk"
"Wat ik vooral waardeerde was de persoonlijke begeleiding en enthousiasme van de cursusleiders"
"Betrokkenheid en inspiratie!"

Benodigde materialen
Het boek 'Gedragsproblemen in de klas' van Anton Horeweg.

Interesse?
Neem contact op met één van de trainers.

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 84 uur  / Registernummer = NmcBD1bYjg

Prijs

Op aanvraag

Reactie van een deelnemer:

"Door deze studie heb ik mij verder kunnen ontwikkelen tot een leraar met inzicht in de onderwijsbehoeften van leerlingen. Zeer inspirerend voor iedere leraar."

L. Peeters, leraar groep 3 en 1-2/ KBS De Regenboog in Delft

 

Contactpersoon

Jeannette Visscher

NVO Orthopedagoog-Generalist

Contactpersoon

Marije Buiting

Onderwijsadviseur/ GZ psycholoog BIG 99050969225

Contactpersoon

Paulien Brouwer

Adviseur/ GZ-psycholoog BIG 99060247525

Contactpersoon

Natascha Veltrop

Logopedist

Gerelateerde diensten