OnderwijsAdvies > ... > Sociaal klimaat/ gedrag & anti-pesten > Vergroot de veiligheid op school en word antipest-/veiligheidscoördinator
Vergroot de veiligheid op school en word antipest-/veiligheidscoördinator

Voor wie

Leraren, intern begeleiders  bouwcoördinatoren, coördinatoren sociaal emotionele ontwikkeling in het basisonderwijs.

Inhoud

Scholen zijn verplicht om een actief veiligheidsbeleid te voeren

Het is een kerntaak van scholen om een veilige school te garanderen. De nadruk van dit beleid ligt op het preventie-onderdeel sociale veiligheid.
Het wetsvoorstel (2015) verplicht een schoolbrede en structurele pestaanpak; een pestprotocol én een aantoonbaar werkende aanpak zijn verplicht. De onderwijsinspectie ziet hier streng op toe. Externe voorlichting, nazorg en ouderbetrokkenheid staan centraal in deze aanpak.

Anti Pest Lees meer over specifieke school- en antipestprogramma's 

Uw resultaat

De training bestaat uit 4 dagdelen; na afloop bent u anti-pest-/ veiligheidscoördinator en:

  • heeft u praktische tools in handen om collega’s, leerlingen en ouders te helpen om de pestproblematiek binnen de school te verhelpen en te voorkomen.
  • kan de school aan de slag met een toegesneden pestprotocol of het bestaande pestprotocol wordt geactualiseerd.
  • bent u in staat om pesten te signaleren binnen de school.

Data en locatie
De data worden op korte termijn bekend gemaakt.
Heeft u interesse? Stuur een mail naar Annet van Eck of Mia Versteegen, dan wordt u vanzelf van de data op de hoogte gebracht. U kunt bij hen ook terecht voor meer informatie.

 

Prijs

Op aanvraag