OnderwijsAdvies > ... > Sociaal klimaat/ gedrag & anti-pesten > Anti-pesten/schoolklimaat
Anti-pesten/schoolklimaat

Voor wie

Leraren, IB-ers, directeuren en bestuurders

Inhoud

Voor alle scholen geldt de antipestwet, of de 'Wet sociale veiligheid op scholen' zoals de maatregel officieel heet. Met de wet worden schoolbesturen verplicht zorg te dragen voor de sociale veiligheid op hun scholen. Zij mogen zelf bepalen hoe zij dit aanpakken.

Op zoek naar goede programma's?
OnderwijsAdvies begeleidt de schoolbrede programma's Vreedzame School, KiVa, PRIMA, Kanjertraining, Taakspel, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD). Dit zijn de programma's die g
oedgekeurd en bewezen effectief zijn. Hoe werken de anti-pestprogramma's en wat zijn de verschillen? Hieronder volgt een korte toelichting:

KiVa en PRIMA -  specifieke anti-pestprogramma's

Er staan 2 specifieke anti-pestprogramma's op de lijst. De moderne Finse methode KiVa en de oudere Noorse PRIMA-methode. Bij beide leren leerlingen, docenten en ouders wat ze tegen pesten kunnen doen.

KiVa is vooral gericht op preventie. Er is naast de opleiding voor leraren een computerspel voor de leerlingen en een folder voor ouders.

PRIMA is zowel gericht op de aanpak van pesten als op preventie. Er wordt gebruikgemaakt van een zogenoemde Pestmeter, om te bepalen hoe het pestklimaat op school is.


Vreedzame School, PAD. SWPBS, Kanjertraining en Zaaigoed -  algemene schoolprogramma's

Er staan 5 algemene schoolprogramma's op de lijst, die op basisscholen en middelbare scholen ingezet kunnen worden: Vreedzame School, PAD, SWPBS en Kanjertraining. De eerste 3 zijn ook als bewezen effectief aangewezen. De laatste 2 methoden moeten nog bewijzen dat ze specifiek ook werken tegen pesten.

Bij de Vreedzame School leren kinderen, leraren en ouders hoe ze democratisch met elkaar om kunnen gaan, bijvoorbeeld via mediation. Leerlingen kunnen solliciteren naar de rol van mediator. (Het programma is in 2015 door het Ned. JeugdInstituut beoordeeld als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’ lees de erkenning

De Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) -methode is een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling waarbij leerlingen aan de hand van emotiekaartjes leren om te gaan met hun gevoelens en problemen op te lossen.

Bij Kanjertraining wordt gedrag besproken via diverse gedragstypen: de stoere tijger, de pestvogel, de grappende aap en het onzekere konijn. Aan de hand van rollenspellen en verhalen leren kinderen hoe zij met elkaar kunnen omgaan.

Bij School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal gedrag en gedrag dat leren bevordert, door alle medewerkers van de school systematisch wordt bekrachtigd en gewaardeerd en waarin ongewenst gedrag wordt omgebogen.

Het programma Zaaigoed streeft naar een continu positief opvoedklimaat door middel van trainingen en materialen. Voor (professionele) opvoeders van kinderen tussen de 0-12 jaar.

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.Kwink. 

Taakspel in de klas richt zich op het groepsproces
Taakspel is een methodiek om kinderen in de klas zich aan de regels te laten houden. Er is ook Taakspel voor kleuters.

Prijs

Op aanvraag