OnderwijsAdvies > ... > Rekenen > Referentieniveaus en passende perspectieven
Referentieniveaus en passende perspectieven

Voor wie

Voor leraren (bovenbouw), taal- en rekencoördinatoren en intern begeleiders.

 

Inhoud

Passende perspectieven is een uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Voor leerlingen die, ondanks de inspanningen van de school, het fundamentele niveau 1F (op onderdelen) niet halen. 
Het doel is om het taal- en rekenniveau van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te verhogen op die onderdelen die er voor hen toe doen.

Er zijn 3 leerroutes beschreven. Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met de doelenlijsten en leerroutes en ontdekt u welke informatie u daarvan kunt gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld bij het opstellen van een eigen leerlijn of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.

Deze bijeenkomst
:

  • is ook geschikt voor degenen die in het speciaal (basis)onderwijs werkzaam zijn.
  • en kan in overleg worden verzorgd voor individuele scholen, besturen of samenwerkingsverbanden. 

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Annemarie de Graaf

Onderwijsadviseur