OnderwijsAdvies > ... > Rekenen > Opleiding Specialist Rekenen
Opleiding Specialist Rekenen

Voor wie

Leraren en  intern begeleiders die hun kennis op het gebied van rekenonderwijs willen verbreden en verdiepen. 

Inhoud

Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitgangspunten goed reken-wiskundeonderwijs
  doelen stellen en feedback geven, kwaliteit instructie, lesmodel, gebruik maken van handelingsmodel en drieslagmodel, afstemmen op onderwijsbehoeften
 • Doelen en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs
  aan de hand van de leerlijnen vermenigvuldigen, breuken en meten wordt nagegaan hoe leerlijnen zijn opgebouwd en welke doelen binnen deze leerlijnen worden nagestreefd
 • Rekenen in kaart brengen
  analyseren toetsgegevens, voeren van rekengesprekken, formuleren van onderwijsbehoeften.
 • Hulp aan zwakke rekenaars
  inzicht vergroten, strategie-ontwikkeling ondersteunen, hulp bij automatiseringsproblemen, inzet ICT, samenwerken met ouders
 • Sterke rekenaars
  compacten en verrijken, doelen voor sterke rekenaars, uitdager van de maand
 • Jonge rekenaars
  ontwikkelen getalbegrip, betekenisvol reken-wiskundeonderwijs (Spelend Rekenen), SLO-doelen groep 1/2, aansluiting onderwijs groep 2 - groep 3
 • Organisatie van de rekenles en het reken-wiskundeonderwijs (beleid)
  lesmodel, coöperatieve werkvormen, sterkte- zwakte analyse van rekenonderwijs, beleid formuleren, aspecten implementatie, professionele leergemeenschap (PLG) binnen de school

Een deelnemer:
"De opleiding voldoet volledig aan mijn verwachtingen. Ik vind de artikelen erg inspirerend, leer vooral heel veel over de werkwijze in de bovenbouw. De bijeenkomsten worden gelukkig goed voorbereid en zijn nooit saai. (..) Ik heb het idee dat ik met deze kennis het rekenonderwijs op mijn school kan verbeteren.

Uw resultaat

Na het volgen van de opleiding bent u in staat uw rekenlessen te optimaliseren door gebruik te maken van de kennis die u tijdens de cursus heeft opgedaan. U kunt heldere doelen formuleren voor de groep als geheel en voor individuele leerlingen (en kunt daarbij leerdoelen methode, referentieniveaus en leerroutes Passende Perspectieven inzetten).
Verder kunt u het handelingsmodel en drieslagmodel inzetten tijdens het observeren van leerlingen, tijdens het voeren van rekengesprekken en tijdens het geven van instructie en hulp. Ook bent u in staat om beleidsvoorstellen te formuleren voor uw eigen school.

Data en locatie: 
De training vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer, van 14.00 tot 17.00 uur:
2018: 21 nov 
2019: 13 feb, 13 mrt, 10 apr, 29 mei, 18 sep, 13 nov
2020: 15 jan

Daarnaast vindt ook een werkbezoek en een terugkomstbijeenkomst van 2 uur plaats. De data van het werkbezoek en de terugkomstbijeenkomst worden in overleg met de cursisten gepland. 

Prijs: korting bij 2 of 3 deelnemers
Wanneer 2 deelnemers van één schoollocatie zich aanmelden bedraagt de prijs 1525,- p.p.
Bij 3 deelnemers bedraagt de prijs € 1500,- p.p.

INSCHRIJVEN

DEZE OPLEIDING IS GEVALIDEERD DOOR REGISTERLERAAR Logo Registerleraardocx
Studiebelasting (SBU) = 65 uur  / Registernummer = E1eDfzkGh8

 

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Asha van Hoof

Onderwijsadviseur/ psycholoog

Contactpersoon

George de Taeye

Onderwijsadviseur