OnderwijsAdvies > ... > Rekenen > Dyscalculie? Op OnderwijsAdvies kunt u rekenen!
Dyscalculie

Voor wie

Leraren en intern begeleiders basisonderwijs

Inhoud

Heeft u een leerling in uw groep/op uw school die ernstige reken- en wiskunde problemen heeft? OnderwijsAdvies biedt hiervoor behandeling. 

Dyscalculie komt voor bij 2 à 3 procent van de kinderen; een nog groter aantal, 7 à 8 procent, heeft ernstige rekenproblemen. Ongeveer 15 procent van de kinderen heeft zodanige rekenproblemen dat ze meer hulp nodig hebben dan in een reguliere lessituatie wordt aangeboden (van Luit). Bij kinderen met dyscalculie kan, zelfs na gedegen onderwijs, bijvoorbeeld geconstateerd worden dat: 

 • ze moeite hebben met het ophalen van rekenfeiten uit het geheugen; ze weten op jonge leeftijd (6 tot 8 jaar) bijvoorbeeld niet dat 4 tussen 3 en 5 ligt. Ze weten uit het hoofd niet dat 5+3=8 is, of dat de helft van 6 gelijk is aan 3. Zelfs op latere leeftijd kunnen deze problemen blijven spelen
 • ze vaak de telstrategie blijven gebruiken om rekenproblemen op te lossen
 • ze veel moeite hebben met 'verhaalsommen'
 • ze bij rekenopgaven waarbij tussenstappen moeten worden onthouden de draad kwijt raken

Pas als hulp volgens de uitgangspunten van het protocol Ernstige Reken en Wiskunde problemen en of Dyscalculie (erwd.nl) niet tot duidelijke vooruitgang heeft geleid, kan dyscalculie worden vastgesteld. 

De behandeling bestaat uit de volgende componenten:

 • het versterken van getalbegrip
 • het begrijpen van: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, procenten, verhoudingen, meten en meetkunde
 • het leren uitvoeren van bewerkingen met eerst de nadruk op strategieën en daarna op het vlot uitrekenen
 • het leren oplossen van verhaaltjessommen

Indien de (reken) faalangst op de voorgrond staat wordt in het begin van de behandeling extra aandacht besteed aan:

 • het leren omgaan met (reken) faalangst
 • het versterken van vertrouwen in eigen leermogelijkheden

Meer informatie en aanmelden

 • Zie voor uitgebreidere informatie de folder (zie downloads)
 • Heeft u vragen over de procedure, neem contact op met George de Taeye of Asha van Hoof. 

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Asha van Hoof

Onderwijsadviseur/ psycholoog

Contactpersoon

George de Taeye

Onderwijsadviseur