OnderwijsAdvies > ... > Management & organisatie > Professional Capital (human, social & decision capital)
Professional Capital

Voor wie

directeuren en bestuurders

Inhoud

Scholen met met een gemiddeld lerarencorps, maar met een open, professionele leercultuur  presteren beter dan scholen met hoog opgeleide, ervaren leraren zonder samenwerkingscultuur.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor leren
Onderzoek van onder andere Carrie Leana (2011) heeft aangetoond dat alleen investeren in de kennis en vaardigheden van de individuele leraren niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering leidt. Scholen met hoog opgeleide, ervaren leraren, maar zonder samenwerkingscultuur presteren minder dan scholen met een gemiddeld lerarencorps, maar met een open, professionele leercultuur.

Wat is professional Capital
Michael Fullan en Andy Hargreaves betogen in hun boek Professional Capital (2012) dat een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs alleen gerealiseerd kan worden door te investeren in de drie pijlers van Professional Capital:

  • Human Capital (kennis, vaardigheden, specialismen, ervaringen van de individuele teamleden)
  • Social Capital (kwaliteit en frequentie van de interactie en samenwerking tussen leraren)
  • Decision Capital (de mate waarin leraren in staat zijn om zelfstandig de juiste beslissingen te nemen in complexe situaties)
BEGELEIDING 

OnderwijsAdvies begeleidt scholen bij het implementeren van een geïntegreerde aanpak voor kwaliteitsverbetering. In deze aanpak is zowel ruimte voor professionalisering van de individuele leraren en het team als voor de ontwikkeling van een duurzame professionele leerstructuur en -cultuur.

Teacher Leaders spelen hierbij een cruciale rol. Teacher Leaders zijn excellente, ervaren leraren die de motivatie en de ambitie hebben om zich in te zetten voor een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Goed opgeleide en gepositioneerde Teacher Leaders kunnen ervoor zorgen dat er naast aandacht voor Human Capital ook structureel aandacht is voor het Social en het Decision Capital van het team. 

Wilt u meer weten over duurzame kwaliteitsverbetering met inzet van teacher leaders? Lees hoe de invoering van een Professionele leergemeenschap verliep bij Stichting de Woudse Venen:

ARTIKEL

Artikel Professional Capital
Klilk op de download voor een uitgebreidere tekst over Professional Capital. Hierin worden onder meer de 3 pijlers (Human, Social en Decision Capital) toegelicht.

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Ilse Marks

Accountmanager/ onderwijsadviseur