OnderwijsAdvies > ... > Management & organisatie > Persoonlijk leiderschap van de intern begeleider
Persoonlijk leiderschap van de intern begeleider

Voor wie

Intern begeleiders

Inhoud

Training voor IB'ers

Persoonlijk leiderschap
Intern begeleiders krijgen steeds meer vragen richting een middenmanagementfunctie. Dit heeft invloed op de invulling van de taken en verantwoordelijkheden en zicht op wat dat vraagt. Welke competenties zijn nodig? Hoe communiceert u? Welke eigenschappen/competenties bezit u die ondersteunend zijn en welke werken belemmerend? Wat drijft u in uw werk? Wat wilt u Behouden, wat wilt u Ontwikkelen en wat wilt u Loslaten? Al deze vragen helpen om meer inzicht te krijgen in hoe u tegen uw rol als IB-er aankijkt. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de 7 competenties van de intern begeleider en het optimaliseren van het OHGW. 

Het vertrekpunt voor het kijken naar en werken aan persoonlijk leiderschap is het individuele profiel dat wordt verkregen door het invullen van de Management Drives vragenlijst. U krijgt vóór de eerste bijeenkomst een uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen en tijdens de 1e bijeenkomst krijgt u uitkomst van de vragenlijst, samen met het Management Drives profielboek waar heel veel informatie nog in terug te lezen valt. 

Uw resultaat

U wordt zich bewust van en krijgt inzicht in de verander(en)de rol van de intern begeleider anno nu. U bent in staat om uw doelen te realiseren door optimaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten. U weet wat uw drijfveren zijn in uw werk en uw verwerpingen, u kent uw energiebalans en weet wat er gebeurt met uw drijfveren en gedrag als u onder druk staat. 

Data en locatie:
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van afwisselend 2 uur en 4 uur. Voor de start van de training wordt de Management Drives vragenlijst ingevuld. 

De training vindt plaats op onze locatie in Hoofddorp op:
8 oktober 2019 van 9.30 tot 13.30 uur
21 november 2019 van 9.30 tot 11.30 uur
14 januari 2020 van 9.30 tot 11.30 uur
12 maart 2020 van 9.30 tot 11.30 uur
19 mei 2020 van 9.30 tot 11.30 uur
9 juli 2020 van 9.30 tot 13.30 uur

Nader te bepalen:
Een individuele sessie kan deel uitmaken van de training. Deze sessie is maatwerk en niet in de prijs inbegrepen.

INSCHRIJVEN

Prijs

€1250

Contactpersoon

Annemarie de Graaf

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Judith Janssen

Onderwijsadviseur/ psycholoog