OnderwijsAdvies > ... > Management & organisatie > Kwaliteitscultuur
Kwaliteitscultuur

Voor wie

Bestuurders en schoolleiders die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de school en/of het bestuur.

Inhoud

Ontwikkelen naar integraal denken
Kwaliteitszorg is al langer een thema in schoolorganisaties. Veel aandacht ging en gaat daarbij uit naar het instrumentele niveau; het analyseren van de opbrengsten, het afnemen van kwaliteitskaarten, een tevredenheidsonderzoek, enzovoort. Allerlei zaken om vast te stellen hoe het met de kwaliteit gesteld is. 

Maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van de kwaliteitszorg? Staat de kwaliteitszorg echt in dienst van het leren van kinderen en leraren? 

Modulair programma voor bestuurders en schoolleiders
OnderwijsAdvies heeft een modulair programma ontwikkeld waarin bestuurders en schoolleiders samen de kwaliteitszorg verder ontwikkelen naar een integrale kwaliteitscultuur.

Daarin streven we naar een structuur, maar vooral ook gedrag waarin voortdurend onderzoek wordt gedaan naar de impact van wat en hoe we de dingen doen. Kwaliteitszorg is niet statisch, maar onlosmakelijk verbonden aan de ontwikkeling van die organisatie. Daarom gaat kwaliteitszorg altijd over kwaliteitsontwikkeling en leren. Op alle lagen: leerling-leraar-schoolleider-bestuurder.

Waarom?
Er zijn meerdere argumenten om kwaliteit nu op de agenda te zetten. Allereerst een intern argument: u wilt goed onderwijs bieden aan alle kinderen die aan u zijn toevertrouwd. Maar wat is goed onderwijs? En hoe weet u dat uw onderwijs goed is èn nog wat beter kan?

Een extern argument is het vernieuwde inspectiekader en daarmee de veranderende rollen voor bestuur en schoolleider. Dit vraagt van alle betrokkenen een kwaliteitscyclus waarbinnen dieper wordt gereflecteerd op de impact van het eigen denken en handelen.

De onderwerpen van onze modules zijn uiteraard integraal verbonden, maar zelf te combineren en op maat in te richten.

WELKE MODULES ZIJN ER?

Modules op Schoolniveau: 

  1. Zelfevaluatie op basis van data
  2. Data-analyse met het team
  3. Het verhaal achter de getallen: kwaliteit van het onderwijsleerproces
  4. Kwaliteitszorg in aansturing en begeleiding
  5. Een standaard voor goed onderwijs; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming 

Modules Bovenschools: 

  1. Evaluatie op basis van data
  2. Beleid voor bovenschoolse kwaliteitszorg
  3. Leergang visitaties en audits
  4. Een gezamenlijke standaard; kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
  5. Het directeurenberaad als Professionele leergemeenschap

LEES HIER DE TOELICHTING OP ALLE MODULES

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Renske

Renske Hoogendoorn

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Pieter de Wit

Onderwijsadviseur