OnderwijsAdvies > ... > Kwaliteitszorg; het managen van kwaliteit! > Zicht op ontwikkeling, training

Zichtopontwikkelen

Zicht op Ontwikkeling
In het nieuwe waarderingskader wil de Inspectie van het Onderwijs antwoord krijgen op 3 elementaire vragen: Leren leerlingen genoeg (onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (onderwijsproces) en ontwikkelen leerlingen zich in een veilige omgeving (schoolklimaat). Binnen deze kwaliteitsgebieden heeft de inspectie standaarden geformuleerd die gezamenlijk de kern weergeven van het onderwijs. Binnen het kwaliteitsgebied ‘onderwijsproces’ is één van de standaarden ‘zicht op ontwikkeling’.  

U wilt weten welke eisen de inspectie stelt aan de standaard ‘zicht op ontwikkeling’ en hoe zich dit verhoudt tot de eigen aspecten van kwaliteit.

Training Zicht Op Ontwikkeling

Voor directie en IB-ers bieden wij een training van 2 bijeenkomsten en 1 begeleidingsgesprek.

Zicht op Ontwikkeling, bijeenkomst 1

In deze bijeenkomst verkennen we met u hoe u inzicht heeft in zicht op ontwikkeling op uw school. We bespreken het waarderingskader en de recente feedback van de inspectie op zicht op ontwikkeling op de scholen. Ook wordt ingegaan op het eigen beleid op het gebied van de leerlingenzorg in relatie tot de schoolvisie. 

Zicht op Ontwikkeling, bijeenkomst 2

Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft de directeur en/of de IB er vastgelegd welke eigen aspecten van kwaliteit van zicht op ontwikkeling op school zijn bepaald. Aan de hand van een zelf ingebrachte casus reflecteren de deelnemers op het eigen instrument en krijgen hierop feedback van elkaar. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop de directeur leiding geeft aan zicht op ontwikkeling en de rolverdeling tussen directie en IB-ers. Daarbij wordt ook ingegaan op het verschil tussen sturen op basiskwaliteit en sturing op eigen aspecten van kwaliteit. 

Begeleidingsgesprek per school

De directeur levert aan de adviseur de wijze waarop de school eigen aspecten van kwaliteit op het gebied van zicht op ontwikkeling heeft vastgelegd. In een begeleidingsgesprek geeft de begeleider feedback op de aangeleverde stukken en wordt besproken hoe de directeur aan deze beleidsterreinen leiding geeft. Daarbij wordt ook ingegaan op het verschil tussen basiskwaliteit en eigen aspecten van kwaliteit.

Opbrengst:

  • U weet welke eisen er door de Inspectie wordt gesteld op het gebied van Zicht op Ontwikkeling;
  • U heeft handvatten hoe u op deze indicator kunt sturen in uw team;
  • U heeft helder hoe de vorderingen van leerlingen worden vertaald in het dagelijks handelen in de klas.
  • U kunt keuzes maken welke leerstof aan welke leerlingen wordt aangeboden, gezien de resultaten van de leerlingen;
  • U werkt op uw school met groepsplannen met concrete aangrijpingspunten voor de gevraagde differentiatie.
  • U bent in staat om een diepgaandere analyse te maken om een onderwijskundige conclusies te kunnen trekken uit de beschikbare gegevens en dit te vertalen naar de meeste geschikte interventie.

Contact:
Wilt u meer weten over de training 'Zicht op Ontwikkeling'? Neem contact op met Renske Hoogendoorn. 

TERUG naar de hoofdpagina 'Kwaliteitszorg: het managen van kwaliteit'