OnderwijsAdvies > ... > Kwaliteitszorg; het managen van kwaliteit! > Zelfevaluatie, data-analyse en audits

Zelfevaluatie belangrijk onderdeel van uw kwaliteitsmanagement

Zelfevaluatie

Uw kwaliteitsmanagement op orde

Vanuit uw verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van goed onderwijs wilt u uw kwaliteitsmanagement op orde hebben. OnderwijsAdvies kan u op weg helpen om zicht te krijgen op de kwaliteitszorg binnen uw school en deze goed op orde te krijgen.

Wij helpen u bij het organiseren en uitvoeren van een audit, vanuit de kaders van inspectie. Om u als school goed te kunnen verantwoorden en ambities voor de toekomst te kunnen formuleren is het maken van een goede zelfevaluatie een belangrijk onderdeel van uw kwaliteitsmanagement.

Voor het maken van een zelfevaluatie zijn het lezen, analyseren en interpreteren van data onmisbaar. Wij vinden hierbij de controlekant net zo belangrijk als de ontwikkelkant.

Audit: wat levert het op?

Interne audit is een onderzoek dat, met een systematische aanpak wordt uitgevoerd naar het functioneren van de interne organisatie door auditors die in dienst zijn van de organisatie. 

Een audit:

  • Voldoet aan de nieuwste inspectie eisen (2017)
  • Verzamelt en weegt informatie
  • Geeft een beeld van de kwaliteit van het onderwijs
  • Spreekt ambities uit 

OnderwijsAdvies ondersteunt op maat:

  • Bij het ontwikkelen van een goed audit model
  • Door het audit proces te begeleiden
  • Bij het opleiden van auditoren 

Wilt u uw kwaliteitszorg goed op orde krijgen?

OnderwijsAdvies heeft een modulair programma ontwikkeld voor schoolleiders, IB- ers en leraren. Er zijn modules op groeps- en schoolniveau.

Modules op groepsniveau:

Data analyse met Parnassys, bijeenkomst 1:

In deze bijeenkomst leert u de gewenste informatie uit Parnassys te halen, te interpreteren en conclusies te trekken. In de cursus wordt zowel het technische als de inhoudelijke analyse behandeld. De cursus bestaat uit een deel instructie, maar u gaat ook zelf aan de slag om de opbrengsten te analyseren.
U maakt een analyse van de opbrengsten van uw groep voor 1 vakgebied. 

Onderwijskundige analyse naar aanleiding van de data analyse, bijeenkomst 2*: 

Met de resultaten uit de eerste bijeenkomst maakt u een onderwijskundige analyse van de opbrengsten. Afhankelijk van het vakgebied krijgt u concrete aanwijzingen en materialen om een inhoudelijke analyse te maken.
U ontwerpt een verbeterplan aan de hand van de data analyse en de onderwijskundige analyse. Hierin beschrijf t u hoe u werkt aan verbetering van de leerling vaardigheden op 1 vakgebied naar keuze.

* U kunt ook alleen deelnemen aan bijeenkomst 1. De inhoud van beide bijeenkomsten kan worden afgestemd op uw wensen.

Modules op schoolniveau

Zelfevaluatie op basis van data
Veel scholen analyseren hun toetsgegevens, maar veelal blijft men bij verantwoorden. Daarbij worden te vaak excuses gezocht voor (te) lage opbrengsten. In deze module leert u om te analyseren vanuit ontwikkelingsperspectief. Via analyseren (‘wat zie ik’) en evalueren (‘wat vind ik er van’) komt u tot heldere conclusies en concrete verbeteractiviteiten.

Data-analyse met het team
In deze module leert u ‘horizontaal kijken’. Wat kunnen we op basis van de data concluderen over het onderwijs op onze school? Een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gecreëerd door ook samen te onderzoeken. Hoe verbeteren we ons onderwijs als team? Welke bewezen effectieve werkwijzen kunnen ons helpen? Hoe zorgen we ervoor dat de beleving van ‘afrekenen’ niet een belemmering vormt? Op deze wijze staat het eigenaarschap van leraren bij schoolontwikkeling centraal.

Contact
Wilt u meer weten over zelfevaluatie aan de hand van data? Neem contact op met Renske Hoogendoorn of Pieter de Wit.

 

TERUG naar de hoofdpagina 'Kwaliteitszorg: het managen van kwaliteit'

Contactpersoon

Renske Hoogendoorn

Onderwijsadviseur

Contactpersoon

Pieter de Wit

Onderwijsadviseur