OnderwijsAdvies > ... > Kwaliteitszorg; het managen van kwaliteit! > Schoolplan, maak ambitie zichtbaar!

Een nieuw schoolplan 2019-2023! Wat wilt u bereiken met het onderwijs op uw school? Spreek uw ambities uit.

Wordle Schoolplan

Een nieuw schoolplan vanaf 2019

Een nieuwe schoolplanperiode (2019-2023) breekt aan. Dit is het moment om belangrijke keuzes te maken en daarmee de koers voor de komende periode uit te stippelen. In het schoolplan wordt voor ouders, het team en bestuurders beschreven wat de school wil bereiken met het onderwijs en hoe dat dagelijks vorm zal krijgen.

Een goed schoolplan:

 • voldoet aan de nieuwe inspectie eisen (2017)
 • geeft richting en focus op wat echt belangrijk is
 • is kernachtig opgesteld
 • is herkenbaar voor uw team en ouders
 • spreekt ambities uit
 • kunnen medewerkers toepassen in de praktijk  

OnderwijsAdvies ondersteunt u zowel expertmatig als procesmatig!

OnderwijsAdvies begeleidt u graag bij het vernieuwen en ontwikkelen:

 • zorgt ervoor dat alle betrokkenen in de organisatie participeren
 • maakt de ambities zichtbaar
 • helpt bij het formuleren van de kernwaarden, ambities en kwaliteiten
 • geeft zicht op waar je als school staat en waar je naar toe wilt
 • helpt bij het door vertalen naar een concreet uitvoerbaar plan
 • maakt het schoolplan visueel (poster, info graphic)
 • begeleidt bij het proces
 • ondersteunt bij het schrijven

Dit alles op een interactieve wijze met diverse werkvormen.

Enthousiast?
Neem contact op met Diane van der Voorn of Helene Labout.


TERUG naar de hoofdpagina 'Kwaliteitszorg: het managen van kwaliteit'

Contactpersoon

Diane van der Voorn

Onderwijsadviseur