Persoonlijk leiderschap; lever de kwaliteit die bij u past

Bent u nog eigenaar van uw eigen ontwikkeling? Zet u uw kwaliteiten en talenten in? Pakt u daarin uw eigen verantwoordelijkheid? Weet u wat u doet en waarom? Bent u zich bewust van uw eigen rol en het effect daarvan? Levert u kwaliteit?

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk leiderschap
Ieder heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid bij de invulling en uitvoering van zijn of haar taken. OnderwijsAdvies helpt u zelf de koers te bepalen. Om zo duidelijk te krijgen wat u wilt ontwikkelen, wat u wilt loslaten en wat u wilt behouden. Zo kunt u de kwaliteit leveren die past bij uw taken, rol én persoonlijke stijl! 
Afbeelding Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling, onderwijskunde en verandermanagement, 3 pijlers
Onze scholingstrajecten hebben 3 pijlers, namelijk persoonlijke ontwikkeling, onderwijskunde en verandermanagement . Hierbij wordt steeds een verbinding gelegd tussen de theorie en de eigen praktijk. 

OnderwijsAdvies kan u hierbij ondersteunen door middel van onder andere de volgende scholingstrajecten:

  • Coaching
  • Opleiding Persoonlijk leiderschap (voor de intern begeleider)
  • Opleiding Teacher leaders
  • Professionele leergemeenschap
  • Management Drives
  • Module ‘De invloed van leiderschap op kwaliteitsdenken':
    Het directeurenberaad als Professionele leergemeenschap staat centraal. Schoolleiders ontwikkelen als groep een cultuur waarin van en met elkaar wordt geleerd. Zij ontwikkelen hun eigen collectieve reflectie op schoolontwikkeling en kwaliteitsdenken. Zij zijn elkaars ‘critical friend’ en verdiepen op leiderschapvaardigheden. En als dat nog niet zo is, hoe ontwikkelt u een kwaliteitscultuur? 

Enthousiast? Neem contact op met Helene Labout of Diane van der Voorn.

 

TERUG naar de hoofdpagina 'Kwaliteitszorg: het managen van kwaliteit'

Contactpersoon

Diane van der Voorn

Onderwijsadviseur