Didactisch Handelen

Didactisch handelen; wat is schoolbeleid en hoe stuurt u er op?
In het nieuwe waarderingskader wil de Inspectie van het Onderwijs antwoord krijgen op 3 elementaire vragen: Leren leerlingen genoeg (onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (onderwijsproces) en ontwikkelen leerlingen zich in een veilige omgeving (schoolklimaat). Binnen deze kwaliteitsgebieden heeft de inspectie standaarden geformuleerd die gezamenlijk de kern weergeven van het onderwijs. Binnen het kwaliteitsgebied ‘onderwijsproces’ is één van de standaarden ‘didactisch handelen’. 

U wilt weten welke eisen de inspectie stelt aan de standaard ‘didactisch handelen’ en hoe zich dit verhoudt tot de eigen aspecten van kwaliteit. 

Training Didactisch handelen

Voor directie en IB-ers bieden wij een training van 2 bijeenkomsten en 1 begeleidingsgesprek.

Inzicht in didactisch handelen, bijeenkomst 1:

In deze bijeenkomst verkennen we met u hoe u inzicht heeft in het didactisch handelen op hun school. We bespreken het waarderingskader en de recente feedback van de inspectie op het didactisch handelen op de scholen. Ook wordt ingegaan op het eigen beleid op het gebied van didactisch handelen in relatie tot de schoolvisie.

Didactisch handelen en leidinggeven, bijeenkomst 2:

Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft de directeur (en/of intern begeleider) vastgelegd welke eigen aspecten van kwaliteit van didactisch handelen op school zijn bepaald. Aan de hand van een videofragment reflecteert de directeur op het eigen instrument en krijgt hierop feedback van de andere deelnemers. Tenslotte wordt ingegaan op de wijze waarop de directeur/IB'er leiding geeft aan didactisch handelen. Daarbij wordt ook ingegaan op het verschil tussen sturen op basiskwaliteit en sturing op eigen aspecten van kwaliteit. 

Begeleidingsgesprek per school:

De directeur/IB'er levert aan de adviseur de wijze waarop de school eigen aspecten van kwaliteit op het gebied van didactisch handelen heeft vastgelegd. In een begeleidingsgesprek geeft de begeleider feedback op de aangeleverde stukken en wordt besproken hoe de directeur aan deze beleidsterreinen leiding geeft. Daarbij wordt ook ingegaan op het verschil tussen basiskwaliteit en eigen aspecten van kwaliteit. 

Opbrengst 

  • U heeft inzicht in de minimale eisen die aan ‘didactisch handelen’ wordt gesteld en bovenal op uw eigen schoolbeleid dat op deze terreinen gevoerd kan worden.
  • U weet hoe u kunt sturen op ‘didactisch handelen’.

Contact
Wilt u meer weten over de training Didactisch handelen? Neem contact met Renske Hoogendoorn.

 

TERUG naar de hoofdpagina 'Kwaliteitszorg: het managen van kwaliteit'

Contactpersoon

Renske Hoogendoorn

Onderwijsadviseur