OnderwijsAdvies > ... > Management & organisatie > Interim IBers
Interim IBers

Voor wie

Voor directeuren/bestuurders die (op kort termijn) een interim IB-er nodig hebben.

Inhoud

Op zoek naar vervanging en/of ondersteuning van uw IB-er? Wij hebben ervaren interim Intern Begeleiders, die op veel fronten kunnen worden ingezet. Of het nu gaat om tijdelijke waarneming, het analyseren van en adviseren over de leerlingondersteuning/zorgstructuur of het doorvoeren van een (ingrijpende) verandering in de (leerlingondersteuning/zorg)cultuur, bij ons is uw zorg in goede handen.

Operationeel, tactisch of strategisch?

Operationeel: U zoekt een IB-er die tijdelijk inspringt bijvoorbeeld in verband met afwezigheid door zwangerschapsverlof of ziekte. De focus van onze IB-er zal liggen op dagelijkse taken, waarnemen en participeren in het team. De IB-er houdt zich met name bezig met werkzaamheden leerlinggericht.

Tactisch: U zoekt een IB-er die kan signaleren, analyseren en adviseren t.a.v. de zorg/leerlingondersteuningstuctuur en klassenmanagement. De interim IB-er kan vervangend, maar ook aanvullend werken t.o.v. uw eigen IB-er. U hebt aan de interim IB-er als directeur een critical friend  die (met u) checkt of de zorg/leerlingondersteuningstructuur klopt en zo nodig de passende stappen onderneemt. De IB-er houdt zich met name bezig met werkzaamheden gericht op de school.

Strategisch: U hebt tijdelijk geen IB-er of u twijfelt over het functioneren van uw eigen IB-er. Als partner van de directeur, zal onze interim IB-er u (zo nodig) confronteren met mogelijke tekortkomingen. De interim IB-er kan blootleggen waar de school handelingsverlegen is, een verbeterplan maken en als procesbegeleider van (zorg/leerlingondersteuning)verandering fungeren. Doel is om een verbetertraject door te voeren en zo een professionele cultuur neer te zetten. De IB-er werkt houdt zich met name bezig met werkzaamheden gericht op het systeem.

Ervaring die past 

Wat voor IB-er u ook zoekt, wij hebben advsieurs met ervaring als interim IB-er, die voldoen aan de beroepsstandaard IB en bovendien kennis hebben van Systemisch Transitie Management, Leren zichtbaar maken en OHGW werken.

Onze interim IB-ers kunnen ook als coach optreden voor uw huidige IB-er en/of directeur. Een aantal heeft ruime ervaring op het gebied van verandermanagement en is in te zetten bij zwaardere, strategische trajecten.

Aan de slag

Wilt u snel een interim IB-er? Neem dan contact op met ons. Wij onderzoeken welke interim IB-er het beste past bij uw situatie en leveren u op korte termijn een passende oplossing.

 

Prijs

Op aanvraag

Contactpersoon

Ronald Karsdorp

Adviesteammanager/ accountmanager

Contactpersoon

Robert Pastoor

Accountmanager/ onderwijsadviseur