OnderwijsAdvies > ... > Leren zichtbaar maken > Bewijs in actie

Bent u klaar om de volgende stap te zetten? Zichtbaar maken wat er in uw klas / school / bestuur gebeurt?

Deze tweedaagse training is erop gericht om met uw veranderteam zelf in uw school aan de slag te gaan: u maakt samen een onderwijsactieplan.

Dag 1
U maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee u het leren op uw school zichtbaar kunt maken. Daarnaast gaat u aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor het in 6 tot 8 weken verzamelen van alle informatie die u nodig hebt voor de analyse.

Dag 2 (na 2 tot 3 maanden)
U analyseert onder leiding van de trainers de door u verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat het veranderteam in uw school leren zichtbaar maakt. Samen stelt u een plan op voor vervolgacties op school- en groep-/klasniveau. U kunt hiermee zelf uw schoolontwikkeling vormgeven.

Tussen de twee trainingsdagen gaat u in uw school met het veranderteam -en lerarenteam- aan de slag. Om tot een optimaal resultaat te komen is het van belang, dat het veranderteam bestaat uit de directeur en twee tot vier enthousiaste collega’s.

Doelgroep
Verander-/stuurteams (directie met collega’s die dit traject zullen aansturen, 2-5 personen)

U kunt ‘Bewijs in actie’ organiseren op uw locatie voor minimaal 4 veranderteams. U kunt ook deelnemen aan een georganiseerde bijeenkomst voor open inschrijving op een centrale locatie.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met één van onze Leren zichtbaar maken trainers.