Impact coach

Inhoud

Het doel van deze opleiding is het creëren van interne capaciteit in de school om de implementatie van een Visible Learning actieplan te ondersteunen. Deze opleiding is ontworpen om de kennis, het zelfvertrouwen en de vaardigheden te ontwikkelen om een succesvolle, interne, Visible Learning coach te worden. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel .

Het theoretisch deel wordt aangeboden in 2 dagdelen en bestaat uit 6 sessies:

  • De rol van de impact coach
  • Wat zegt onderzoek over effectief coachen?
  • Ken jezelf
  • Starten als impact coach
  • Gesprekken voeren
  • De stap naar de praktijk

Het praktische deel bestaat uit 2 praktijkbezoeken en een eindgesprek en is een vervolg op het theoretische deel.

Tijdens het praktische deel wordt u individueel gecoacht op uw vaardigheden en rol als impact coach in uw eigen school. We bekijken in hoeverre u al de transfer maakt van het theoretische deel naar de praktijk. Alle eerder opgedane kennis en ervaring van de gevolgde scholing van Leren Zichtbaar Maken wordt hierin verweven.

Na afronden van zowel theoretisch en praktisch deel volgt certificering.

Randvoorwaarden:
Minimaal vereist om deel te kunnen nemen aan deze opleiding, is eerdere deelname aan:

  • De Grondslag
  • Bewijs in Actie deel 1 of LZM in Actie voor leraren deel 1

We bieden deze opleiding aan als open inschrijving. Dit betekent dat u samen met aankomende coaches van andere scholen deze scholing zult volgen. Er zal tijdens het theoretisch deel ook ruimte zijn voor het delen van ervaringen met anderen.

De opleiding Impact coach gaat door bij minimaal 12 aanmeldingen of vraag een offerte aan op maat. De opleiding wordt 2x gegeven:

Data en locatie
Theorie deel 1: 13 januari 2020 van 9.30 -12.30 uur
Theorie deel 2: 3 februari 2020 van 9.30 -12.30 uur
Plaats: Zoetermeer of Hoofddorp

Kosten theorie deel 1 en 2
:
De prijs is € 295,-. (exclusief materiaalkosten a € 15,-.)

Let op: Na het theoretische deel (deel 1 en 2) worden de praktijkbezoeken ingepland. U ontvangt hiervoor een afzonderlijke offerte!

Leren zichtbaar maken is een gezamelijk project van OnderwijsAdvies, Bazalt, HCO en RCPZ.

INSCHRIJVEN