OnderwijsAdvies > ... > Leren zichtbaar maken (Hattie) > Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment)
 Aan de slag met Formatief Toetsen (assessment)

Voor wie

Leraren, docenten PO en VO

Inhoud

Eigenaarschap vergroten en het leren zichtbaar maken met formatieve assessment

We weten dat leerlingen de beste resultaten behalen als ze niet leren voor een beoordeling, maar als voor hen zichtbaar is dát ze leren en wát ze leren. Leerlingen groeien als ze eigenaar worden van hun eigen leerproces. De vraag is alleen: hoe krijg je leerlingen zover?

door bewuster formatieve assessment in te zetten!

Met Formatieve Assessment maak je de praktische vertaalslag van het Leren Zichtbaar Maken naar de klas. Aan de hand van theorie en praktijk leer je hoe leerlingen nog beter zicht krijgen op hun eigen leerproces.

Leraren leren hoe zij een leercultuur in de klas creëren en een growth mindset bij de leerlingen stimuleren. Aan de hand van leerdoelen en succescriteria leren leerlingen gedurende alle fasen van een les (voor, tijdens, na) waar zij naartoe gaan, hoe ze ervoor staan en wat hun volgende stap is. Door zelf, met medeleerlingen of met de leraar voortdurend het leerproces te volgen en te verbeteren wordt leren leuker en de betrokkenheid groter. Begrippen als effectieve feedback, metacognitie en doorzettingsvermogen nemen hierbij een belangrijke plaats in.

In de training gaan we aan de slag met een van de belangrijkste factoren in het verhogen van de prestaties en in het aanleren van leervaardigheden waar leerlingen hun hele leven wat aan hebben.

We leren hoe u formatieve assessment op een succesvolle manier toepast in uw klas.

Welke ingrediënten horen bij formatieve assessment?

  • Duidelijke leerdoelen.
  • Succescriteria die met de leerlingen opgesteld zijn.
  • Een growth mindset en metacognitieve vaardigheden.
  • Heterogene groepen.
  • Goede voorbeelden analyseren en delen, voordat de leerlingen hun eigen product maken.
  • Effectieve klassengesprekken, vragen, taken en lesafsluiting.
  • Feedback geven die leerlingen vooruithelpt. Coöperatieve feedback van klasgenoten tijdens een time-out in de les.
  • Leerlingen betrekken bij het voorbereiden van de les om hun motivatie en eigenaarschap te vergroten.

Bekijk het filmje: Effectief begin de les

Tijdens de training, bestaande uit 3 bijeenkomsten, leert u hoe formatieve assessment op een succesvolle manier toegepast kan worden in uw klas. 

Bijeenkomst 1: Formatieve assessment, het overzicht
In de eerste bijeenkomst wordt de basis gelegd: alle aspecten van formatieve assessment komen aan bod. Hoe creëert u een leercultuur en bevordert u een growth mindset? 

Bijeenkomst 2 Verdieping 1: Het leren zichtbaar maken
Wanneer een goede basis is gelegd, is het zaak het leren voor iedereen zichtbaar te maken. Hoe geef ik formatieve assessment vorm in mijn les?

Bijeenkomst 3 Verdieping 2: Zelfassessment en peerassessment
Formatieve assessment vindt niet alleen plaats in de interactie tussen leraar en leerling, maar ook tijdens het samenwerken met klasgenoten en als leerlingen hun eigen werk beoordelen. Hoe kunnen leerlingen hun eigen werk beoordelen?

Uw resultaat

U gaat naar huis met veel tips, strategieën en voorbeelden uit de praktijk waar u gelijk mee aan de slag kunt.
Vervolgbegeleiding op de werkvloer is mogelijk. 

Training
U kunt zich individueel inschrijven voor de open training (zie hieronder). Ook is het mogelijk dat wij de training op maat en op locatie geven voor uw team. Neem voor meer informatie contact op met één van accountmanagers.

Data en locatie
De training vindt plaats op onze locatie in Zoetermeer op 15 januari 2020, 12 februari 2020 en 18 maart 2020 van 13.30 tot 16.30 uur.

INSCHRIJVEN
 

LEES MEER over de inhoud van de bijeenkomsten en de mogelijke vervolgbegeleiding

Contactpersoon

Roos Jonker

Onderwijsadviseur