OnderwijsAdvies > ... > Leerlingondersteuning > Schoolkeuze-onderzoek
Schoolkeuze-onderzoek

Voor wie

Intern begeleiders en leraren groep 7/8

Inhoud

Het schoolkeuzeonderzoek is een onderzoeksprocedure om in groep 7 en begin groep 8 systematisch gegevens te verzamelen over sociaal-emotionele aspecten en de capaciteiten van de leerlingen. Met deze informatie en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem kan een gefundamenteerd schooladvies worden gegeven aan de leerling.

NIO en SVL

Met de NIO toets worden de capaciteiten van de leerlingen in kaart gebracht. Het gaat om aspecten als inzicht, logisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden. Daarnaast kan met behulp van de SVL informatie worden verzameld over de sociaal-emotionele aspecten van de leerling (motivatie, welbevinden en zelfconcept).  

Het onderzoek vindt groepsgewijs op school plaats en wordt deels door de eigen leerkracht (SVL) en deels door een medewerker van OnderwijsAdvies (NIO) op school uitgevoerd.

Uw resultaat

Het Schoolkeuze-onderzoek wordt ingezet teneinde een gedegen advies te kunnen geven voor het vervolgonderwijs na groep 8. De verzamelde informatie vormt een aanvulling op de gegevens van het leerlingvolgsysteem van de school. 

Prijs

Op aanvraag