OnderwijsAdvies > ... > Leerlingondersteuning > Oplossingsgerichte consultatie
Oplossingsgerichte consultatie

Voor wie

Leraren en intern begeleiders

Inhoud

Oplossingsgerichte Consultatie Leerlingbegeleiding richt zich op de oplossingen en niet op het probleem. 
Na een korte inventarisatie van de hulpvraag wordt samen met
betrokkenen (leraar, IB-er, ouders en/of leerling(en)) bepaald wat de gewenste
situatie is (doel). Dit wordt heel concreet en precies in kaart gebracht. Stap voor stap
kan er naar de gewenste situatie toegewerkt worden. Kleine stappen kunnen tot grote
veranderingen leiden! Uitgangspunt blijft steeds dat er wordt uitgegaan van
mogelijkheden en niet van onmogelijkheden.

Oplossingsgericht werken is een aangetoonde effectieve methode. Het is toekomst- en
doelgericht en praktisch.

Wanneer kan Oplossingsgerichte Consultatie ingezet worden?
In principe is elke hulpvraag geschikt voor Oplossingsgerichte Consultatie.
Het kunnen individuele vragen zijn (op gedrags- en/of didactisch gebied) maar ook
vragen over een groep (bijvoorbeeld de evaluatie van een groepsplan valt tegen, er
heerst een negatief leerklimaat).

Hoe kunt u een Oplossingsgerichte Consultatie aanvragen? 
Neem contact op met uw accountmanager of met de onderwijsadviseur die de leerlingbegeleiding op uw school verzorgt.

Uw resultaat

De oplossing staat centraal, niet het probleem. Het blijkt namelijk dat de oplossing niet per se in verband hoeft te staan met het probleem. 
Degene die nadenkt over een probleem heeft zelf de sleutel in handen voor het in gang zetten van een verandering. De onderwijsadviseur zal via het stellen van de juiste vragen deze deskundigheid aanboren om op die manier de sleutel te vinden.

Prijs

Op aanvraag