OnderwijsAdvies > ... > Leerlingondersteuning > Ondersteuning Zieke Leerlingen
Ondersteuning Zieke Leerlingen

Inhoud

Ieder kind en iedere jongere heeft recht op goed onderwijs. Voor leerlingen die een ongeluk krijgen, plotseling ziek worden of langdurig of chronisch ziek zijn is het soms lastig dit recht te verzilveren. Deze kinderen krijgen door schoolverzuim en het uitblijven van extra aandacht en ondersteuning niet altijd het onderwijs dat bij hen past.

School verantwoordelijk voor onderwijs aan zieke leerling
De school waar de zieke leerling staat ingeschreven blijft in alle gevallen verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod. Dit is vastgelegd in de Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ). Ook in het kader van passend onderwijs valt de opvang van zieke leerlingen onder de zorgplicht van het schoolbestuur. Het schoolbestuur heeft de taak na te gaan wat de ondersteuningsmogelijkheden van de school zijn.

Aanbod en werkwijze

Onze consulenten Onderwijs Zieke Leerlingen zijn gespecialiseerde onderwijsadviseurs die kennis hebben van ziektebeelden en de gevolgen van de ziekte voor het onderwijs van het kind. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma's voor deze leerlingen. Ook kunt u gebruik maken van de vele contacten die een consulent OZL heeft en de aanwezige kennis omtrent regels en voorschriften.

Dankzij OZL en digitale middelen die vaak worden ingezet zijn de zieke leerlingen vanuit huis toch in de klas. 

De ondersteuning geldt voor zieke leerlingen in het PO én VO.
Lees de brochure 'Een zieke leerling in de klas, en dan?' (Netwerk Ziezon)

De KPN Klasgenoot voor onderwijs op afstand  
Ook kan in sommige gevallen de KPN Klasgenoot ingezet worden. De zieke leerling kan dan op afstand lessen volgen. Door dit contact raken leerlingen minder snel achterop met de lesstof en - minstens zo belangrijk - blijven ze in contact met hun leraren en klasgenoten. 

Bekijk hoe de KPN klasgenoot werkt in dit filmpje van KlasseContact. 

In 'Pilotenmasker', een indrukwekkende documentaire over kinderen met kanker (nov 2017), ziet u hoe één van de kinderen in het ziekenhuis contact maakt met zijn klasgenootjes via de Klasgenoot.    

Aan de begeleiding vanuit OZL zijn geen kosten verbonden.

Locatie Hoofddorp: Saskia Wittekoek / 023 510 00 67 en Ans van Item /023 510 00 18 en Gerardine Honig / 023 510 00 51
Locatie Lisse: Gerardine Honig / 023 510 00 51 en Saskia Wittekoek / 023 510 00 67
Locatie Gouda: Carola Straathof-Oosterveer / 023 510 00 01 en Yvette van der Laan / 023 510 00 07 en Wanda de Jongh / 0182 55 64 17 en Thea Buijs / 0182 55 64 51
Locatie Zoetermeer/Leiden: HCO onderwijsadviesbureau 070 448 2828 

Onderwijs dat past!

Onderwijs dat past! is een online platform voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar met (en zonder) een chronische aandoening. We brengen in beeld hoe jongeren (en hun ouders) hun school of opleiding doorlopen. Wat ze daarbij belangrijk vinden, waar ze behoefte aan hebben, waar ze tegenaan lopen en wat volgens hen beter kan. Vijf jongeren delen hun verhaal in een korte video.