OnderwijsAdvies > ... > Leerlingondersteuning > NSCCT (capaciteitenonderzoek groep 4+)
NSCCT (capaciteitenonderzoek groep 4+)

Voor wie

Leerlingen van groep 4 -8

Inhoud

Het VGO (vijfde groepsonderzoek) gaat verdwijnen. De NSCCT is een uitstekend alternatief dat onlangs opnieuw gevalideerd is, evidence based werkt, op ieder moment van het jaar kan worden afgenomen, volledig begeleid kan worden door onze adviseurs en bovendien tegen een gunstige prijs wordt aangeboden.

Inzicht in de cognitieve capaciteiten

De Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Toets (NSCCT) vormt een aanvulling op de resultaten die een school verzamelt om inzicht te krijgen in de cognitieve capaciteiten van kinderen en de kwaliteit van het onderwijs. Leraren in het primair onderwijs kunnen hiermee hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen. Scholen werken hierdoor nog meer aan opbrengstbewust onderwijs.

De voordelen op een rij:

De NSCCT is de enige werkwijze waarmee het leervermogen van elk kind vanaf groep 4 gemeten kan worden op een betrouwbare en efficiënte manier. Dat heeft voor iedereen een voordeel:

Voor leerlingen:
Elk kind wordt in staat gesteld om zich te ontwikkelen volgens haar of zijn cognitieve capaciteiten. Uitdaging op het juiste niveau betekent geen frustraties door te makkelijk of te moeilijk werk.

Voor leraren:
Leraren kunnen nagaan wat elk kind cognitief nodig heeft en daar de instructie bij aan laten sluiten. Duidelijk wordt wat een school wel kan en wat niet. De NSCCT helpt leraren opbrengst bewust onderwijs vorm te geven. De NSCCT wordt ook gebruikt bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief in het basis- en speciaal basisonderwijs.

Voor besturen en directies:
Directies van scholen en bestuurders kunnen uitspraken doen over de toegevoegde waarde van hun scholen. Directies hebben met de COTAN gedocumenteerde test een betrouwbaar en valide antwoord naar de inspectie over de verantwoording van de leerresultaten. Daarnaast geeft de NSCCT belangrijke informatie voor het schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs.

Nog meer voordelen:

  • Vanuit het onderwijs is er steeds meer behoefte aan het gebruik van instrumenten die evidence based zijn. De NSCCT is goedgekeurd door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) en voldoet hiermee aan actuele standaarden.
  • De NSCCT kan op ieder gewenst moment worden afgenomen in de groepen 4 tot en met 8. Daarmee krijgt de school meer flexibiliteit, passend bij het jaarritme.
  • De verwerking van de onderzoeksgegevens van de NSCCT is gemakkelijker en daarom is dit onderzoek goedkoper dan het VGO of andere capaciteitentoetsen.
  • De NSCCT kan, net als de NIO,  gebruikt worden ten behoeve van het opstellen van het (pre/voorlopig)-advies voor vervolgonderwijs: op basis van de resultaten kan een uitstroomprofiel worden geadviseerd. 

De NSCCT op uw school

Hebt u interesse in de NSCCT? Neem dan contact op met uw accountmanager. De test, de rapportage en nabespreking op school worden door onze onderwijsadviseurs verzorgd. 

Prijs

Op aanvraag