OnderwijsAdvies > ... > Leerlingondersteuning > Derde groepsonderzoek (DGO)
Derde groepsonderzoek (DGO)

Voor wie

Groep 3

Inhoud

Wat is het DGO?

Het nieuwe DGO gaat mee met de huidige ontwikkelingen in het onderwijs. Zo zijn er bijvoorbeeld verbanden gelegd met het gedachtegoed van Marzano en met Opbrengstgericht werken en sluit het DGO aan bij Handelingsgericht werken. Door met de resultaten van het DGO te kijken naar de prestaties van leerlingen in groep 3, wordt in kaart gebracht op welke manier een leerling optimale prestaties kan behalen en waar de onderwijsbehoefte van een individueel kind ligt. Ook wordt duidelijk waar een leraar op kan anticiperen als het gaat om de groepsresultaten. In de handleiding van het DGO wordt aangegeven waar in de cyclus van Handelingsgericht werken het DGO geplaatst kan worden. 

DGO is getoetst en aantrekkelijker gemaakt
Voor het samenstellen van het nieuwe DGO is, naast uitgebreid literatuuronderzoek, ook onderzoek gedaan naar de wensen van leraren en intern begeleiders. In januari 2011 heeft een grootschalig onderzoek plaatsgevonden om de betrouwbaarheid en de waarde van de nieuwe versie te toetsen. Voor de leerlingen is het DGO aantrekkelijker gemaakt. De test is nu geheel in kleur en bevat een hoofdpersoon, Jip. Jip komt samen met zijn hondje regelmatig terug. Aan de hand van instructies, filmpjes en plaatjes neemt hij de leerlingen mee door de test. Het DGO bestaat uit de volgende onderdelen: plaatjes ordenen, aandacht- en geheugentaken, matrixen en een onderdeel gericht op het sociaal emotioneel welbevinden.

Bespreking 
De resultaten van het DGO worden door de onderwijsadviseur besproken met de school. Tijdens de bespreking wordt op groepsniveau bekeken hoe de leraar aan de verschillende onderwijsbehoeften tegemoet kan komen. De onderwijsbehoeften van alle individuele leerlingen komen aan bod. De resultaten uit het leerlingvolgsysteem en de methodegebonden toetsen worden naast de uitslagen van het DGO gelegd. Zo wordt duidelijk of de prestaties van leerlingen op school laten zien wat er op basis van de DGO-scores van de leerlingen verwacht zou mogen worden. 

De leraar speelt een belangrijke rol. Als onderwijsprofessional heeft de leraar dagelijks met de leerlingen te maken en daarom goed inzicht in de werkhouding en motivatie van de leerlingen. Daarnaast is er ook een rol voor de ouders van de leerlingen weggelegd. Zij vullen voorafgaand aan het DGO een oudervragenlijst in. Op deze manier wordt niet alleen gekeken naar kindfactoren, maar ook naar omgevingsfactoren van de leerlingen, zoals de school- en thuisomgeving.

Traject 
In september van ieder schooljaar ontvangt u als directeur of intern begeleider de aanmeldingsformulieren voor het DGO. U kiest zelf voor de digitale of de papieren versie. In december ontvangt u van ons de benodigde materialen, zodat u de test in januari bij de leerlingen in groep 3 kunt afnemen. Na afname worden de materialen van het DGO door OnderwijsAdvies geanalyseerd en verwerkt. Vanaf half maart worden de resultaten met u besproken.

Demo
Om te ervaren wat het DGO-digitaal precies inhoud kunt u hier een verkorte versie uitproberen.
De onderdelen die aanbod komen zijn:

  • Muisvaardigheid
  • Plaatjes ordenen
  • Geheugen
  • Matrixen
  • Sociaal-emotionele vragenlijst
  • Aandacht

Van elk onderdeel krijgt u een een paar oefeningen te zien. De resultaten worden in deze demo niet opgeslagen. Klik op hier voor een indruk van het vernieuwde DGO.

Prijzen
Digitale versie

Afname: €30 per leerling

Nabespreking:

  1 t/m 12 ll.

  5 uur

13 t/m 17 ll.

  6 uur

18 t/m 22 ll.

  7 uur

23 t/m 27 ll.

  8 uur

Vanaf 28 ll.

  9 uur

Papieren versie

Afname: €30

Nabespreking:

  1 t/m 12 ll.

  4 uur

13 t/m 17 ll.

  6 uur

18 t/m 22 ll.

  8 uur

23 t/m 27 ll.

10 uur

Vanaf 28 ll.

12 uur

 

Prijs

Op aanvraag

Contact

Wilt u meer informatie? Neem contact op met uw accountmanager of mail ons via het contactformulier.